Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Na temelju članka 5. st. 1. Odluke o određivanju poslova pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, KLASA: 363-01/16-01/107,URBROJ:2113/03-01-16-2 od 21. studenog 2016., načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

CJENIK USLUGE PRIJEVOZA POKOJNIKA
21. prosinca 2016. 21,4 KB

Kako do nas / Kontakt

Total query time: 0 sec and 0 ms