Jednostavna nabava USLUGE ČIŠĆENJA SNIJEGA NA JAVNIM POVRŠINAMA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

ISPRAVAK Dokumentacije o nabavi
28. listopada 2022. 50,1 KB
Odluka o početku postupka
27. listopada 2022. 65,29 KB
DOKUMENTACIJA O NABAVI
27. listopada 2022. 282,32 KB
PRILOG 2 TROSKOVNIK
27. listopada 2022. 23,03 KB
Prilog 1 ponudbeni list
27. listopada 2022. 25,11 KB
PRIJEDLOG UGOVORA
27. listopada 2022. 25,04 KB
OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
28. listopada 2022. 17,81 KB
Odluka o odabiru čišćenje snijega
30. studenog 2022. 57,08 KB

Kako do nas / Kontakt