Oglas za prijam u službu viši stručni suradnik za pravne poslove

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 (jedan izvršitelj) na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutnog službenika radi korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Dana 06. veljače 2017. temeljem provedenog postupka, rezultata pisanog i usmenog testiranja prijavljenih kandidata i Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu postupka oglasa, doneseno je rješenje o prijmu temeljem kojeg je u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutne službenice, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne poslove, primljena Tamara Huis, mag.iur.

oglas radno mjesto pravnik
25. siječnja 2017. 373,09 KB
Obavijest
25. siječnja 2017. 240,54 KB

Kako do nas / Kontakt

Total query time: 0 sec and 0 ms