Ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup nekretnina

Načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA

Predmet zakupa su:

nekretnine obuhvaćene Detaljnim planom uređenja Groblje Strmec Stubički označene kao:

  •        k.č.br. 2340 k.o. Strmec Stubički površine 28 674 m2
  •        k.č.br. 2334 k.o. Strmec Stubički površine 627 m2

i nekretnine obuhvaćene Poduzetničkom zonom „Stubaki“ označene kao:

  •        k.č.br. 3323 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) površine 4 527 m2
  •        k.č.br. 3315 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) površine 876 m2.

Nekretnine se daju u zakup na jednu sezonu, odnosno najkasnije do početka radova izgradnje, uz mogućnost pobiranja plodova, odnosno žetve, ukoliko to Općini Stubičke Toplice ne bi nanijelo štetu u smislu gubitka financijskih sredstava potpore zbog isteka roka.

Prednost pri davanju zakupa imaju poljoprivrednici koji imaju prebivalište na području općine Stubičke Toplice.

Zainteresirani poljoprivrednici dužni su podnijeti pisanu ponudu o površini nekretnina za koje su zainteresirani, fotokopiju osobne iskaznice i ponuđenu cijenu.

Nekretnine će se dati u zakup onom poljoprivredniku koji ponudi višu cijenu i zatraži veću površinu za obradu, a ukoliko taj poljoprivrednik nije ponudio cijenu za zakup kompletne površine, ostatak se može dati i ostalim poljoprivrednicima, koji se rangiraju po tome koju površinu su spremni obrađivati i koliku cijenu nude.

Ugovorom će se zakupnik obvezati da će nekretnine koje su mu dane u zakup obrađivati sukladno svojoj ponudi, a ukoliko odluči da ih ne obrađuje dužan je spriječiti zakorovljenost u razdoblju za koje je sklopio ugovor o zakupu.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave, odnosno do 11. listopada 2017., do 15 sati.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja, ponuđenu zakupninu i podatak o površini i nekretnini za koju su zainteresirani.  

Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom „Ponuda za zakup nekretnine – ne otvarati“.

Obrazac Ponuda zakup nekretnina
03. listopada 2017. 17,46 KB

Kako do nas / Kontakt