Sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenicima i studentima

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice za školsku godinu 2020./2021. u iznosu od 12,5% troškova javnog prijevoza. U svrhu ostvarenja prava učenici su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice dostaviti potvrdu škole o upisu u školsku godinu 2020./2021., (potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid) - dostavljaju samo učenici koji su upisali prvi razred) te dokaz o mjestu prebivališta ili boravišta.
Studentima (redovnim i izvanrednim) se sufinancira prijevoz vlakom u iznosu od 100%. U svrhu ostvarenja prava studenti su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice dostaviti potvrdu fakulteta o upisu u akademsku godinu 2020./2021. i dokaz o mjestu prebivališta ili boravišta.

Odluka načelnik
03. rujna 2020. 232,05 KB
Odluka KZZ prijevoz SS
03. rujna 2020. 1,17 MB

Kako do nas / Kontakt