Sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima

Sukladno Odluci o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk.god. 2020./2021. KLASA: 600-01/20-01/14 URBROJ: 2113/03-03-20-1 od 03. rujna 2020.g. Općina Stubičke Toplice sufinancirat će navedene troškove u iznosu od 250,00 kuna mjesečno. Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju učenici koji su u školskoj godini 2020./2021. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, bez obzira na socijalni status, pod uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to:
 da učenik ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i
 da barem jedan od njegovih roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice na dan donošenja ove Odluke. Zahtjev za sufinanciranje se podnosi na niže priloženom obrascu, uz dostavu, na obrascu, navedenih priloga.

Odluka
03. rujna 2020. 124,49 KB
ZAHTJEV UČENIČKI DOM 2020
03. rujna 2020. 36 KB

Kako do nas / Kontakt