Vodič za građane - Proračun za 2017. godinu

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  (JLP(R)S).

Vodič za građane 2017
29. prosinca 2016. 124,25 KB

Kako do nas / Kontakt