Novosti

Obavijest o zatvaranju dječjih igrališta

S ciljem daljnjeg provođenja Vladinih mjera za suzbijanje širenja koronavirusa te dodatne zaštite stanovništva, a Sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH od danas se zatvaraju sva dječja igrališta na području Općine Stubičke Toplice. Sva će dječja igrališta biti zatvorena kako bi se onemogućio međusobni bliski kontakt djece na igralištu, vezano za preporuke o nužnom razmaku između dvije osobe. Hvala na razumijevanju!

Pročitaj više
OBAVIJEST O RADU MATIČNIH UREDA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OD 16.OŽUJKA 2020. GODINE

O B A V I J E S T o radu matičnih ureda na području Krapinsko-zagorske županije od 16. ožujka 2020. godine 1. MATIČNI URED BEDEKOVČINA, Trg A. Starčevića 4 Tel: 049/213-188 • do daljnjeg se poslovi obavljaju u matičnom uredu Zabok 2. MATIČNI URED DESINIĆ, Trg Sv. Jurja 7 Tel: 049/343-152 • do daljnjeg se poslovi obavljaju u matičnom uredu Pregrada 3. MATIČNI URED DONJA STUBICA, Trg Matije Gupca 20 Tel: 049/286-124 Redovno tjedno radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati. 4. MATIČNI

Pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Strmec Stubički

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 46. st. 2. t. 5. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županij

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt