Službene obavijesti


Dodjela priznanja u akciji TZ KZŽ- "Volim Hrvatsku-Zeleni cvijet 2009."

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije upriličila je 02. listopada 2009.godine svečanost dodjele priznanja najboljima u Krapinsko-zagorskoj županiji u akciji ''Volim Hrvatsku 2009.g.'' u novootvorenom Bluesun hotelu Kaj u Mariji Bistrici.Tom prilikom Stubičke Toplice primile su slijedeća vrijedna i prestižna priznanja:u kategoriji ''uređenost mjesta kao cjeline'' Stubičke Toplice osvojile su 1.mjesto,u kategoriji ''park u mjestu'' Stubičke Toplice osvojile su 1. mjesto za P

Pročitaj više

Obavijest o namjeri davanja koncesije

KLASA:363-01/09-01/81 URBROJ:2113/03-03-09-6 Stubičke Toplice, 28.09.2009.   Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju članka 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 18. Zakona o koncesijama (Nar. nov. br. 125/08) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), objavljuje     OBAVIJEST O NAMJER

Pročitaj više

Obavijest o namjeri davanja koncesije

KLASA:363-01/09-01/81 URBROJ:2113/03-03-09-6 Stubičke Toplice, 28.09.2009. Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju članka 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 18. Zakona o koncesijama (Nar. nov. br. 125/08) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), objavljuje OBAVIJEST O NAMJERI DA

Pročitaj više

"Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" 2006., 2007., 2008.g. i 2009.g.

Povjerenstvo Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice prošireno predstavnicima medijskih pokrovitelja Hrvatskim radijom 2. programom, Turist plusom“ i „National Geographicom“ Zagreb, obavilo je završni obilazak i bodovanje kandidata u akciji „Zeleni cvijet 2009.“ u kojoj se ocjenjuje uređenost mjesta i pojedinačnih elemenata kontinentalne Hrvatske. U kategoriji mjesta kontinentalne Hrvatske do 20.000 stanovnika, četvrtu godinu za redom, Stubičke Toplice proglašene su najuređenij

Pročitaj više

Izgradnja autobusnog stajališta u naselju Pihači

Uvođenjem autobusne linije školskog prijevoza, u naselju Pihači nastala je potreba za autobusnim stajalištem i stanicom čija je izgradnja u tijeku, a čime će se znatno povećati sigurnost odlaska djece s područja naselja u školu. Izgled autobusne drvene kućice koja će biti postavljena u naselju Pihači

Pročitaj više

Izgradnja dječjeg vrtića u Stubičkim Toplicama

Izgradnja dječjeg vrtića kapaciteta 96-oro djece odvija se sukladno terminskom planu završetkom zidarskih radova na nosivim i pregradnim zidovima, te betoniranjem stupova i vertikalnih serklaža kao preduvjetom za izradu ploča koje je u tijeku.

Pročitaj više

Postava info-kioska u Turističkom uredu

Prošlog tjedna je u prostoru Turističkog ureda postavljen novi info-kiosk dobiven na korištenje od Zagorke razvojne agencije iz projekta ''Putevima baštine''. Na info-kiosku je postavljena orto-foto karta Krapinsko-zagorke županije, sa najvažnijim elementima svakog grada i mjesta.

Pročitaj više

Postava novih drvenih koševa u Stubakima

U Općini Stubičke Toplice, na potrebnim lokacijama, započela je zamjena dotrajalih koševa za smeće.Za ljepši i uredniji prostor Stubaka koji se ponose priznanjem najuređenijeg kontinentalnog mjesta Hrvatske, postavljaju se drveni koševi, koji kao ekološki detalj svojim tradicijskim izgledom u potpunosti odgovaraju prostoru mjesta.

Pročitaj više

Općina Stubičke Toplice raspisala je natječaj za dodjelu stipendija u školskoj godini 2009./2010.

KLASA:604-01/09-01/5URBROJ:2113/03-03-09-1Stubičke Toplice, 11.09.2009.Na temelju članka 46. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi O D L U KU o raspisivanju natječaja za dodjelu stipen

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt