Službene obavijesti

Javni poziv za predlaganje članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

KLASA:004-01/10-01/1 URBROJ:2113/03-01-10-2 Stubičke Toplice,27.01.2010. Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 08/08), a u skladu sa člankom 8. st. 1. Zakona o savjetima mladih (Nar. nov. br. 23/07) i članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2010. godine donosi

Pročitaj više

Izgradnja dječjeg vrtića "Zvirek"

Usprkos lošim vremenskim uvjetima ovih dana nastavljeni su vanjski radovi na izgradnji dječjeg vrtića „Zvirek“ i to izradom oborinske odvodnje te strojnim uređenjem okoliša i prilazne ceste. U unutrašnjosti objekta privode se kraju završni radovi bojanjem zidova, stolarskim radovima i podopolagačkim radovima, te se krajem mjeseca siječnja očekuje i potpuno opremanje objekta namještajem i ostalom opremom potrebnom za početak rada vrtića.

Pročitaj višeGodišnja skupština Sportskog ribolovnog društva "Stubaki"

Dana 10. siječnja 2010. godine održana je redovna izvještajna godišnja skupština Sportskog ribolovnog društva „Stubaki“ na kojoj je usvojen Izvještaj o radu za 2009.godinu i Financijski izvještaj za 2009.godinu, te je usvojen Plan rada za 2010. godinu, s pripadajućim Financijskim planom društva za 2010. godinu.Sportsko ribolovno društvo „Stubaki „ ostvarilo je tijekom 2009. godine više od predviđenog planom rada. Upravni odbor društva sastao se šest puta, a odlučivalo se o određivanj

Pročitaj više

Poziv za 9., Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 9., Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. prosinca 2009 god. (utorak), s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Pročitaj više


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice

KLASA:350-02/09-01/5 URBROJ:2113/03-03-09-28 Stubičke Toplice,22.12.2009. Na temelju članka 84. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09), i članka 46. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi O D L U K U o utvrđivanju Prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice Članak 1. Utvrđuje se Pr

Pročitaj više

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice

KLASA:350-02/09-01/5 URBROJ:2113/03-03-09-28 Stubičke Toplice,22.12.2009. Na temelju članka 84. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09), i članka 46. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi O D L U K U o utvrđivanju Prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice Članak 1. Utvrđuje s

Pročitaj više

3. izdanje glasila Općine Stubičke Toplice „Toplički zvirek“

Ovo izdanje donosi prikaz razvojnih projekata u svim segmentima te crtice iz života općine u razdoblju od izlaska prethodnog broja „Topličkog zvirka“(Dan Općine 27. travnja 2009) do danas. Najveći investicijski projekt koji znatno podiže kvalitetu društvenog prostora općine, ali zahtjeva izdvajanje velikih proračunskih sredstava je izgradnja Dječjeg vrtića „Zvirek“. U istoj razvojnoj domeni odgoja i obrazovanja uspješno je realiziran postupak promjene statusa iz Područne u Osnovnu

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt