Službene obavijesti

"Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" 2006., 2007., 2008.g. i 2009.g.

Povjerenstvo Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice prošireno predstavnicima medijskih pokrovitelja Hrvatskim radijom 2. programom, Turist plusom“ i „National Geographicom“ Zagreb, obavilo je završni obilazak i bodovanje kandidata u akciji „Zeleni cvijet 2009.“ u kojoj se ocjenjuje uređenost mjesta i pojedinačnih elemenata kontinentalne Hrvatske. U kategoriji mjesta kontinentalne Hrvatske do 20.000 stanovnika, četvrtu godinu za redom, Stubičke Toplice proglašene su najuređenij

Pročitaj više

Izgradnja autobusnog stajališta u naselju Pihači

Uvođenjem autobusne linije školskog prijevoza, u naselju Pihači nastala je potreba za autobusnim stajalištem i stanicom čija je izgradnja u tijeku, a čime će se znatno povećati sigurnost odlaska djece s područja naselja u školu. Izgled autobusne drvene kućice koja će biti postavljena u naselju Pihači

Pročitaj više

Izgradnja dječjeg vrtića u Stubičkim Toplicama

Izgradnja dječjeg vrtića kapaciteta 96-oro djece odvija se sukladno terminskom planu završetkom zidarskih radova na nosivim i pregradnim zidovima, te betoniranjem stupova i vertikalnih serklaža kao preduvjetom za izradu ploča koje je u tijeku.

Pročitaj više

Postava info-kioska u Turističkom uredu

Prošlog tjedna je u prostoru Turističkog ureda postavljen novi info-kiosk dobiven na korištenje od Zagorke razvojne agencije iz projekta ''Putevima baštine''. Na info-kiosku je postavljena orto-foto karta Krapinsko-zagorke županije, sa najvažnijim elementima svakog grada i mjesta.

Pročitaj više

Postava novih drvenih koševa u Stubakima

U Općini Stubičke Toplice, na potrebnim lokacijama, započela je zamjena dotrajalih koševa za smeće.Za ljepši i uredniji prostor Stubaka koji se ponose priznanjem najuređenijeg kontinentalnog mjesta Hrvatske, postavljaju se drveni koševi, koji kao ekološki detalj svojim tradicijskim izgledom u potpunosti odgovaraju prostoru mjesta.

Pročitaj više

Općina Stubičke Toplice raspisala je natječaj za dodjelu stipendija u školskoj godini 2009./2010.

KLASA:604-01/09-01/5URBROJ:2113/03-03-09-1Stubičke Toplice, 11.09.2009.Na temelju članka 46. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi O D L U KU o raspisivanju natječaja za dodjelu stipen

Pročitaj više

Sanacija borova u Parku Matije Gupca u centru Stubičkih Toplica

U suradnji sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima proteklih dana srušena su stabla smreke na ulazu u Park Matije Gupca čime je spriječeno daljnje širenje nametnika smrekovog potkornjaka Ips typographus kojim su ista bila napadnuta.Na istoj lokaciji sredinom jeseni predviđena je sadnja novih stabala.

Pročitaj više

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 10. rujna 2009 god. (četvrtak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Pročitaj više

Autobusni prijevoz za učenike Osnovne škole Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice osigurala je besplatni autobusni prijevoz učenicima Osnovne škole Stubičke Toplice. Prijevoz je organiziran prema smjenama, to jest za učenike nižih i viših razreda. Autobusne linije pokrivaju naselja Pila, Strmec Stubički, Pihači i Podgaj. Autobusni prijevoz organiziran je prema slijedećem rasporedu: AUTOBUSNI PRIJEVOZ Relacija Razred 1. PILA-STUBIČKE TOPLICE (jedan tjedan 2 v

Pročitaj više

U Stubakima predstoji izgradnja elitnog zdravstvenog centra za sportaše

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice održana je u srijedu 02. rujna 2009. godine tiskovna konferencija na kojoj su predstavljeni planovi pretvaranja neiskorištenog i dotrajalog prostora bolnice od 3000 kvadrata u kvalitetan rehabilitacijski centar za saniranje sportskih ozljeda vrhunskih svjetskih sportaša. Ozbiljnost projekta potvrđuje i obilazak lokacije i prostora od strane kvalitetnog tima kojeg čine: Jako Andabak - predsjednik Uprave Sunce Koncern

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt