Službene obavijesti

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA:021-05/20-01/10 URBROJ:2113/03-01-20-1 Stubičke Toplice, 25.02.2020.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 27. sjednicu Opć

Pročitaj više

Dječji fašnik u Stubakima

Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Dječji vrtić Zvirek i Turistička zajednica uz pokroviteljstvo Općine Stubičke Toplice organizirali su 25. veljače Dječji fašnik u Stubakima. Vesela fašnička povorka prošetala je od Osnovne škole do muzičkog paviljona u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Pročitaj višeValentinovo u Stubakima

Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice pod pokroviteljstvom Općine Stubičke Toplice organizirala je dana 14. veljače 2020. godine „Valentinovo u Stubakima“.

Pročitaj više

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

KLASA:112-01/20-01/03 URBROJ:2113/03-04/1-20-1 Stubičke Toplice, 17.02.2020. Na temelju članka 18. st. 1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Pročitaj više

Nastavljamo sa provedbom javnih edukacijskih tribina, pridružite nam se!

U četvrtak, 20. veljače 2020. u Vijećnici, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice s početkom u 17 h održati će se druga javna tribina u sklopu projekta „Zeleni Gupčev kraj“. Svrha javne tribine je educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom, zakonodavnom okviru, obvezama JLS, načinima gospodarenja otpadom koja uključuju odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Na javnoj tribin

Pročitaj više


26. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA:021-05/20-01/9 URBROJ:2113/03-01-20-1 Stubičke Toplice, 05.02.2020.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 26. sjednicu Opći

Pročitaj više

Raspored javnih edukacijskih tribina u sklopu projekta „Zeleni Gupčev kraj“

Nakon kreativno-edukativnih radionica za djecu, Grad Donja Stubica kao nositelj projekta „Zeleni Gupčev kraj“ kojim su obuhvaćene i Općine Gornja Stubica i Stubičke Toplice, započinje s organizacijom i provođenjem prvog ciklusa javnih edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom. Organizacija tribina samo je jedna od aktivnosti u sklopu provedbe izobrazno-informativne kampanje koja je započela početkom prošle godine. U međuvremenu, tiskano je 8.768 letaka koji su građani

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt