Službene obavijestiJAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

Na temelju članka 46. st. 2. t. 5. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i Odluke KLASA:406-01/20-01/01, URBROJ:2113/03-03-20-1 od 24. siječnja 2020. godine, načelnik Općine Stubičke Toplice  r a s p i s u j e   JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila u vlasništvu Općine Stubičke Toplice: vrsta vozila N1, marka MAHINDRA, tip S5 GOA,

Pročitaj više

Održan sastanak na temu rješavanja problematike i sigurnosti prometa u Općini Stubičke Toplice

U Uredu općinskog načelnika je u jutarnjim satima održan sastanak na temu rješavanja problematike i sigurnosti prometa u Općini Stubičke Toplice U Uredu načelnika Općine Stubičke Toplice, gdina. Josipa Beljaka, održan je dana 22. siječnja 2020. godine sastanak vezan uz rješavanje problematike i sigurnosti prometa na području Općine Stubičke Toplice. Na sastanku su bili nazočni gdin. Ivica Krivak, načelnik Policijske postaje Donja Stubica, gdin. Marian Grmovšek, voditelj Odsjeka sigur

Pročitaj više

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK KLASA:230-01/20-01/02 URBROJ:2113/03-03-20-2 Stubičke Toplice, 21.01.2020. Na temelju članka 19. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

Pročitaj više
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora

Poštovani, Općina Stubičke Toplice otvara savjetovanje s javnošću na temu: Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora. Odlukom će se, sukladno odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 68/18 i 110/18), a s obzirom na novu zakonsku regulativu i radi usklađenja sa novom zakonskom regulativom, odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem ugovora. Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima

Pročitaj više

Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom

U naselju Strmec Stubički dovršeno je izvanredno održavanje nerazvrstane ceste, kojim radovima je zamijenjena kompletna konstrukcija ceste, izgrađen potporni zid visine dva metra, te je cijela dionica u dužini od 120 metara presvučena novim asfaltnim slojem. Proširenjem i asfaltiranjem nerazvrstane ceste omogućeno je normalno odvijanje prometa po istoj, izgradnjom potpornog zida spriječeno je daljnje klizanje terena i urušavanje ceste. Cjelokupnim projektom poboljšana je dostupnost ko

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt