Službene obavijestiOBAVIJEST O RADU MATIČNIH UREDA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OD 16.OŽUJKA 2020. GODINE

O B A V I J E S T o radu matičnih ureda na području Krapinsko-zagorske županije od 16. ožujka 2020. godine 1. MATIČNI URED BEDEKOVČINA, Trg A. Starčevića 4 Tel: 049/213-188 • do daljnjeg se poslovi obavljaju u matičnom uredu Zabok 2. MATIČNI URED DESINIĆ, Trg Sv. Jurja 7 Tel: 049/343-152 • do daljnjeg se poslovi obavljaju u matičnom uredu Pregrada 3. MATIČNI URED DONJA STUBICA, Trg Matije Gupca 20 Tel: 049/286-124 Redovno tjedno radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati. 4. MATIČNI

Pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Strmec Stubički

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 46. st. 2. t. 5. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županij

Pročitaj višeKako do nas / Kontakt