Službene obavijesti


Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja uzrokovanih potresom

Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice i Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećenje u potresu od 22. ožujka 2020. godine. Isti su dostupni na: https://mgipu.gov.hr/vijesti/prijave-za-pomoc-u-sanaciji-zgrada-ostecenih-potresom-do-31-listopada-otvorena-i-posebna-telefonska-linija-za-gradjane/10854 http

Pročitaj više

Međunarodni dan mladih

Danas je dan mladih! Kažu da na mladima svijet ostaje! Zašto ih onda ne bismo uključili u akcije?! Mladi su „motor“ snaga društva i nebrojeno puta su dokazali da su spremni za promjene i revolucije. Danas obilježavamo Međunarodni dan mladih kojemu je cilj podići svijest o značenju mladih i njihovoj ulozi u društvu. Sama je svrha obilježavanja ovog dana usmjeriti pozornost na mlade koji se suočavaju s raznim i ne tako malim brojem problema i izazova. Velika stopa nezaposlenosti, isel

Pročitaj više

Poziv za sudjelovanje u predakceleracijskom programu Tech boost

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije zajedno s nositeljem programa fondom EFSE (European Fund for Southest Europe) i jednim od najjačih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom ponovno otvara natječaj za poduzetnike i projektne timove za sudjelovanje u Tech Boost programu. Program traje 8 tjedana od 14.09. do 06.11. i obuhvaća online edukacije o razvoju poslovanja, investicijama, prodaji, uspješnom pitchingu i raznim drugim poduzetničkim temama važ

Pročitaj više

Oglas za prijam u službu - Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

KLASA: 112-01/20-01/10 URBROJ: 2113/03-04/1-20-1 Stubičke Toplice, 04.08.2020. Na temelju članka 18. st. 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto viši stručni suradnik

Pročitaj više


Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA: 021-05/20-01/29 URBROJ: 2113/03-01-20-1 Stubičke Toplice, 24.07.2020.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 32. sjednicu O

Pročitaj više


Natječaj za prijam u službu na neodređeno - komunalni radnik (natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 83/2020 od 17. srpnja 2020.)

KLASA: 112-01/20-01/09 URBROJ: 2113/03-04/1-20-1 Stubičke Toplice, 13.07.2020. Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice raspisuje NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto: komunalni radnik – 1 izvršitelj (m/ž). uz obavezni

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt