Službene obavijesti

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 05. lipnja 2019. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.   Prisutni: Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Dejan Hrastinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice   Josip Beljak, na

Pročitaj više

Priznanje za transparentnost općinskog proračuna

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Cilj je istraživanja utvrditi količinu proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od stude

Pročitaj više

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 S K R A Ć E N I       Z A P I S N I K sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 28. ožujka 2019. godine  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.   Prisutni: Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća, Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Pročitaj više

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA:021-05/19-01/14 URBROJ:2113/03-01-19-1 Stubičke Toplice, 24.07.2019.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 22. sjednicu Opć

Pročitaj više


POZIV MLADIMA ZA UKLJUČIVANJE U KONZULTACIJSKI PROCES DIJALOGA EU-A S MLADIMA i ispunjavanje anketnog upitnika

Poštovani/a, na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima. Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politik

Pročitaj više


JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: NC SS - 32 „Reciklažno dvorište - groblje“ (predmetna cesta počinje kod Strmečke ceste (k.č.br. 2541 u k.o. Strmec Stubički, tj. makadamski put uz „groblje“), kreće kroz polje u smjeru reciklažnog dvorišta i završava (spaja se) na javni put k.č.br. 2522/2 u Strmcu Stubičkom, približne dužine 385 m) u naselju S

Pročitaj više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt