Službene obavijesti

Održan sastanak na temu rješavanja problematike i sigurnosti prometa u Općini Stubičke Toplice

U Uredu općinskog načelnika je u jutarnjim satima održan sastanak na temu rješavanja problematike i sigurnosti prometa u Općini Stubičke Toplice U Uredu načelnika Općine Stubičke Toplice, gdina. Josipa Beljaka, održan je dana 22. siječnja 2020. godine sastanak vezan uz rješavanje problematike i sigurnosti prometa na području Općine Stubičke Toplice. Na sastanku su bili nazočni gdin. Ivica Krivak, načelnik Policijske postaje Donja Stubica, gdin. Marian Grmovšek, voditelj Odsjeka sigur

Pročitaj više

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK KLASA:230-01/20-01/02 URBROJ:2113/03-03-20-2 Stubičke Toplice, 21.01.2020. Na temelju članka 19. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

Pročitaj više
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora

Poštovani, Općina Stubičke Toplice otvara savjetovanje s javnošću na temu: Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora. Odlukom će se, sukladno odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 68/18 i 110/18), a s obzirom na novu zakonsku regulativu i radi usklađenja sa novom zakonskom regulativom, odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem ugovora. Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima

Pročitaj više

Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom

U naselju Strmec Stubički dovršeno je izvanredno održavanje nerazvrstane ceste, kojim radovima je zamijenjena kompletna konstrukcija ceste, izgrađen potporni zid visine dva metra, te je cijela dionica u dužini od 120 metara presvučena novim asfaltnim slojem. Proširenjem i asfaltiranjem nerazvrstane ceste omogućeno je normalno odvijanje prometa po istoj, izgradnjom potpornog zida spriječeno je daljnje klizanje terena i urušavanje ceste. Cjelokupnim projektom poboljšana je dostupnost ko

Pročitaj više

Svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju

I ove godine Općina Stubičke Toplice je temeljem provedenog natječaja dodijelila stipendije učenicima srednjih škola i studentima. Tako je ukupno dodijeljeno 30 učeničkih i 16 studentskih stipendija, a dana 23. prosinca 2019. godine upriličeno je i svečano potpisivanje ugovora. Potpisivanju su nazočili korisnici stipendija zajedno sa svojim roditeljima, a svim prisutnima obratila se zamjenica Općinskog načelnika, gospođa Anica Benger i predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke To

Pročitaj više


3. Advent u Stubakima

Advent u Stubakima održan je pod organizacijom Udruge Modus Vivendi Stubaki od 21.12. do 31.12.2019. godine. Događaj je po treći puta izazvao do sada najveću pozornost mještana Stubičkih Toplica, ali i brojnih gostiju i turista okolnih hotela.

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt