Službene obavijesti

Nastavljamo sa provedbom javnih edukacijskih tribina, pridružite nam se!

U četvrtak, 20. veljače 2020. u Vijećnici, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice s početkom u 17 h održati će se druga javna tribina u sklopu projekta „Zeleni Gupčev kraj“. Svrha javne tribine je educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom, zakonodavnom okviru, obvezama JLS, načinima gospodarenja otpadom koja uključuju odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Na javnoj tribin

Pročitaj više


26. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA:021-05/20-01/9 URBROJ:2113/03-01-20-1 Stubičke Toplice, 05.02.2020.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 26. sjednicu Opći

Pročitaj više

Raspored javnih edukacijskih tribina u sklopu projekta „Zeleni Gupčev kraj“

Nakon kreativno-edukativnih radionica za djecu, Grad Donja Stubica kao nositelj projekta „Zeleni Gupčev kraj“ kojim su obuhvaćene i Općine Gornja Stubica i Stubičke Toplice, započinje s organizacijom i provođenjem prvog ciklusa javnih edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom. Organizacija tribina samo je jedna od aktivnosti u sklopu provedbe izobrazno-informativne kampanje koja je započela početkom prošle godine. U međuvremenu, tiskano je 8.768 letaka koji su građani

Pročitaj više
JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

Na temelju članka 46. st. 2. t. 5. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i Odluke KLASA:406-01/20-01/01, URBROJ:2113/03-03-20-1 od 24. siječnja 2020. godine, načelnik Općine Stubičke Toplice  r a s p i s u j e   JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila u vlasništvu Općine Stubičke Toplice: vrsta vozila N1, marka MAHINDRA, tip S5 GOA,

Pročitaj više

Održan sastanak na temu rješavanja problematike i sigurnosti prometa u Općini Stubičke Toplice

U Uredu općinskog načelnika je u jutarnjim satima održan sastanak na temu rješavanja problematike i sigurnosti prometa u Općini Stubičke Toplice U Uredu načelnika Općine Stubičke Toplice, gdina. Josipa Beljaka, održan je dana 22. siječnja 2020. godine sastanak vezan uz rješavanje problematike i sigurnosti prometa na području Općine Stubičke Toplice. Na sastanku su bili nazočni gdin. Ivica Krivak, načelnik Policijske postaje Donja Stubica, gdin. Marian Grmovšek, voditelj Odsjeka sigur

Pročitaj više

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK KLASA:230-01/20-01/02 URBROJ:2113/03-03-20-2 Stubičke Toplice, 21.01.2020. Na temelju članka 19. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt