Službene obavijestiPROJEKT ZELENI GUPČEV KRAJ

Javnost prema otpadu ima pretežno negativan stav te se otpad doživljava kao problem koji netko drugi treba riješiti. Upravo zato projektom Zeleni Gupčev kraj želi se izgraditi svijest stanovnika Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Aktivnosti uključuju izradu letaka o sprečavanj

Pročitaj više


Obavijest o izmjeni cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Stubičke Toplice

Obavještavaju se stanovnici i korisnici javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Stubičke Toplice, da od 01. studenog 2019. godine započinje primjena novog cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Stubičke Toplice. Nove cijene odvoza otpada formirat će se na broju odvoza, u koju svrhu se

Pročitaj više

23. sjedica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA:021-05/19-01/18 URBROJ:2113/03-01-19-1 Stubičke Toplice, 11.09.2019.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 23. sjednicu Opć

Pročitaj više

Sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2019./2020.

Općina Stubičke Toplice i ove školske godine sufinancira smještaj i prehranu učenika koji su upisali i redovito pohađaju srednju školu u Republici Hrvatskoj i imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, u učeničkim domovima, i to u iznosu od 250,00 kuna mjesečno. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice na propisanom obrascu. Zahtjevu se obavezno prilaže: potvrda o upisu učenika u srednju školu, preslika ugovora o smješt

Pročitaj više

Izvođenje građevinskih radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički

U Općini Stubičke Toplice potpisan je Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom. Predmet ugovora je izvođenje građevinskih radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički u Stubičkim Toplicama, na k.č.br. 2585 k.o. Strmec Stubički. Ovim projektom će se sanirati šteta na nerazvrstanoj cesti nastala uslijed klizanja terena: izgraditi potporni zid visine do 2 metra, proširiti cesta na 3 metra širine te presvući novim

Pročitaj više

Sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini 2019. / 2020.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Stubičke Toplice! Obavještavamo Vas da će Općina Stubičke Toplice i ove školske odnosno akademske godine sufinancirati trošak međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata. Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza (autobusom i vlakom) ostvaruju učenici s prebivalištem ili boravištem na području Općine Stubičke Toplice koji su u školskoj godini 2019./2020. upisali i redovito pohađaju sredn

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt