Službene obavijesti

Poštovani, Općina Stubičke Toplice otvara savjetovanje s javnošću na temu: Plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu Temeljem članka 17. stavak 1. Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pom

Pročitaj više

Savjetovanje s javnošću na temu: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice

Poštovani, Općina Stubičke Toplice otvara savjetovanje s javnošću na temu: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice Temeljem članka 17. stavak 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 i 118/18) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje. Načelnik Općine Stubičke Toplice donio je dana 15. srpnja 2019. g. Odluku o

Pročitaj više

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA:021-05/19-01/24 URBROJ:2113/03-01-19-1 Stubičke Toplice, 15.11.2019.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 24. sjednicu Opć

Pročitaj više

Stubičkim Toplicama dodijeljeno priznanje EDEN

Europska komisija je 2006. godine u zemljama članicama EU pokrenula pilot projekt za izbor Europskih destinacija izvrsnosti (EDEN) svake godine na drugu temu. Projekt je pokrenut u svrhu promocije turistički manje razvijenih destinacija pod sloganom „Otkrijte skrivena blaga Europe“.

Pročitaj više

Na brdu Kapelščaku posađena sadnica Gupčeve lipe

Ekološki osviještene čuvarice baštine, članice Udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice u zajedništvu sa načelnikom Općine Josipom Beljakom, župnikom Župe svetog Josipa vlč. Ivicom Šestakom i direktoricom Turističke zajednice Bernardom Ivček, posadile su 11. studenog sadnicu Gupčeve lipe u perivoju kapelice svete Katarine.

Pročitaj višeLAG Zagorje-Sutla provodi projekt "Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja"

LAG Zagorje-Sutla provodi projekt ''Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja ''Žene biraju novu šansu'' sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. U sklopu projekta organizira se radionica za žene koje traže posao i/ili žele pokrenuti vlastiti posao. Radionice će se održati u tri termina: 14.11., 21.11. i 29.11.2019. godine. Vrijeme trajanja radionica je od 11:00 do 15:00 sati. Radionice će se održavati u Zaboku u Zelenoj dvorani (Trg svete Je

Pročitaj više

Istraživanje u svrhu izmjene "Lokalne razvojne strategije LAG-a "Zeleni bregi" 2014. - 2020"

Lokalna akcijska grupa ''Zeleni bregi'' provodi istraživanje u svrhu izmjene ''Lokalne razvojne strategije LAG-a ''Zeleni bregi'' 2014. - 2020''. Uključite se popunjavanjem kratke ankete o potrebama područja LAG-a koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1o09BOrnE9XVLxqNsfEXB88gYlpYVAGTr9vhrzx9b1AQ/edit?urp=gmail_link LAG ''Zeleni bregi'' je od početka raspisivanja natječaja nakon prve izmjene strategije 2018. godine izdao odluke o odabiru 51 p

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt