Službene obavijesti

PROJEKT ZELENI GUPČEV KRAJ

Javnost prema otpadu ima pretežno negativan stav te se otpad doživljava kao problem koji netko drugi treba riješiti. Upravo zato projektom Zeleni Gupčev kraj želi se izgraditi svijest stanovnika Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Aktivnosti uključuju izradu letaka o sprečavanj

Pročitaj više


Obavijest o izmjeni cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Stubičke Toplice

Obavještavaju se stanovnici i korisnici javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Stubičke Toplice, da od 01. studenog 2019. godine započinje primjena novog cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Stubičke Toplice. Nove cijene odvoza otpada formirat će se na broju odvoza, u koju svrhu se

Pročitaj više

Sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2019./2020.

Općina Stubičke Toplice i ove školske godine sufinancira smještaj i prehranu učenika koji su upisali i redovito pohađaju srednju školu u Republici Hrvatskoj i imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, u učeničkim domovima, i to u iznosu od 250,00 kuna mjesečno. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice na propisanom obrascu. Zahtjevu se obavezno prilaže: potvrda o upisu učenika u srednju školu, preslika ugovora o smješt

Pročitaj više

Izvođenje građevinskih radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički

U Općini Stubičke Toplice potpisan je Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom. Predmet ugovora je izvođenje građevinskih radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički u Stubičkim Toplicama, na k.č.br. 2585 k.o. Strmec Stubički. Ovim projektom će se sanirati šteta na nerazvrstanoj cesti nastala uslijed klizanja terena: izgraditi potporni zid visine do 2 metra, proširiti cesta na 3 metra širine te presvući novim

Pročitaj više

Sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini 2019. / 2020.

Poštovani učenici srednjih škola i studenti s područja Općine Stubičke Toplice! Obavještavamo Vas da će Općina Stubičke Toplice i ove školske odnosno akademske godine sufinancirati trošak međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata. Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza (autobusom i vlakom) ostvaruju učenici s prebivalištem ili boravištem na području Općine Stubičke Toplice koji su u školskoj godini 2019./2020. upisali i redovito pohađaju sredn

Pročitaj više


21. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 05. lipnja 2019. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.   Prisutni: Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Dejan Hrastinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice   Josip Beljak, na

Pročitaj više

Priznanje za transparentnost općinskog proračuna

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Cilj je istraživanja utvrditi količinu proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od stude

Pročitaj više

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 S K R A Ć E N I       Z A P I S N I K sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 28. ožujka 2019. godine  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.   Prisutni: Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća, Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt