Službene obavijesti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Stubičke Toplice u 2017. godini

Načelnik Općine Stubičke Toplice donio je dana 04. siječnja 2017. godine Odluku o objavi javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području općine Stubičke Toplice u 2017. godini. Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice. Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili progr

Pročitaj više

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2017. godinu

Na temelju članka 8. st. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata (Nar. nov. br. 26/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 9/13), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi

Pročitaj više


Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Na temelju članka 5. st. 1. Odluke o određivanju poslova pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, KLASA: 363-01/16-01/107,URBROJ:2113/03-01-16-2 od 21. studenog 2016., načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Pročitaj više


Javni poziv - Ulica Vladimira Nazora

Općina Stubičke Toplice započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta naziva „DIO ULICE VLADIMIRA NAZORA“, ukupne dužine oko 850 m.

Pročitaj više


Natječaj za dodjelu stipendija Općine Stubičke Toplice školska/akademska godina 2016./2017. za učenike srednjih škola i redovne studente

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju članka 4. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08) članka 46. st. 2. t. raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Općine Stubičke Toplice za školsku/akademsku godinu 2016/2017. za učenike srednjih škola i redovne studente.

Pročitaj više

Poziv na coffee chat pod nazivom STARTam

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom organizira coffee chat pod nazivomSTARTam  U Petak! 10. lipnja 2016. u 17,00 sati u Termama Tuhelj. Riječ je o događanju na temu startup-ova, poduzetničkih inicijativa, mogućnostima pokretanja novih poduzetničkih ideja uz primjere pozitivne poduzetničke prakse među mladima u Krapinsko-zagorskoj županiji. Gost coffee chat-a će biti Saša Cvetojević, uspješan poduzetnik s dugogodišnjim iskustvom u zdravstvenom sekto

Pročitaj više

Izvješće o javnoj raspravi

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13.), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice 2016., izradili su Izvješće o javnoj raspravi.

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt