Službene obavijestiRobotičarska skupina osvojila nagrade na Izložbi inovacija i CM konferenciji

U Europskom tjednu stvaralaca članovi Robotičarske skupine ponovno su proširili svoj i školski horizont. U četvrtak i petak, 17. i 18. svibnja, u pratnji mentora, pedagoga Gorana Jenića sudjelovali su na 5. međužupanijskoj izložbi inovacija Ivanić-Grad i3G. Prikazali su rad vjetroelektrane izrađen uz pomoć 3D printera i dijelova otpisanih tintnih pisača. Osim pedagoga uz učenike je bila učiteljica Fizike Zrinka Gregurić-Ferenček koja im je tijekom izrade praktičnog rada objašnjavala te

Pročitaj više

Petrova „Streha“ osvojila je Donji Muć

Na 23. natječaj Hrvatska kulturna baština za najljepše pjesme na narječju i likovne radove, što ga organizira Osnovna škola kneza Branimira Donji Muć, naša je osnovna škola prijavila četiri literarna rada. Među njima je bio i rad učenika osmog razreda Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Petra Bengera „Streha“, koji je osvojio žiri i zasluženo dobio prvu nagradu. Učiteljica Danijela Miklec motivirala je učenike na opisivanje nečega što ih vezuje uz djetinjstvo i u njima budi

Pročitaj više


Mali ulični festival, 08.-10. lipnja 2018.g.

Stubaki pričaju novu priču i mjesto su događanja prvog zagorskog uličnog festivala. Radno tijelo za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice u suradnji sa Turističkom zajednicom, s ponosom i veseljem Vam predstavlja 'Mali ulični festival' koji će se održati od 08. do 10. lipnja u Stubičkim Toplicama. Dobrodošli!

Pročitaj više

Konstituiran Savjet mladih Općine Stubičke Toplice

KLASA: 900-01/18-01/09 URBROJ:2113/03-01-18-10 Stubičke Toplice, 14.05.2018.   Na temelju članka 15. st. 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 34a/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljuje: OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE Dana 14. svibnja 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice. Za predsjednicu Savj

Pročitaj više

Obavijest o nabavi spremnika za kompostiranje

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Stubičke Toplice da će Općina Stubičke Toplice od 14. do 18. svibnja 2018. godine prikupljati podatke o korisnicima koji su zainteresirani za nabavu spremnika za kompostiranje.

Pročitaj više

Natječaj za prodaju nekretnina

Načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PREDMET PRODAJE su nekretnine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, i to nekretnine označene kao k.č.br.640/1 sa 23 čhv, k.č.br. 640/2 sa 23 čhv, k.č.br. 640/3 sa 24 čhv, k.č.br. 646/1, sa 20 čhv, k.č.br. 646/2 sa 20 čhv, k.č.br. 646/3 sa 20 čhv, k.č.br. 646/4 sa 20 čhv, sve upisane u zk. ul. br. 3046 k.o. Strmec Stubički, koje u naravi predstavljaju uređenu okućnicu sa kućom, a nalaze se u građevinskom područj

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt

Total query time: 0 sec and 0 ms