Službene obavijesti
Čestitka povodom Dana neovisnosti

Povodom Dana neovisnosti upućujemo čestitku svim građanima Republike Hrvatske. Posebnu zahvalu upućujemo svima koji su doprinijeli da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj domovini Hrvatskoj. Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk, vijećnici Općinskog vijeća, načelnik Općine Stubičke Toplice Josip Beljak i zamjenica načelnika Anica Benger

Pročitaj više
Ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup nekretnina

Načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje:   PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA Predmet zakupa su: nekretnine obuhvaćene Detaljnim planom uređenja Groblje Strmec Stubički označene kao:        k.č.br. 2340 k.o. Strmec Stubički površine 28 674 m2        k.č.br. 2334 k.o. Strmec Stubički površine 627 m2 i nekretnine obuhvaćene Poduzetničkom zonom „Stubaki“ označene kao:        k.č.br. 3323 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) površine 4 527 m2        k.č.br. 3

Pročitaj više


Odluka o sazivanju Zbora građana Strmec Stubički

KLASA:014-03/17-01/01 URBROJ:2113/03-01-17-2 Stubičke Toplice, 24.08.2017.   Na temelju članka 77. st. 4. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2017. godine donosi   ODLUKU O SAZIVANJU ZBORA GRAĐANA NASELJA STRMEC STUBIČKI   Članak 1. Dana 27. rujna 2017. (srijeda) u 19,00 sati  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161 održat će se Zbor građan

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt