Službene obavijestiObavijest o održavanju radionice

Obavještavaju se udruge koje planiraju izvršiti prijavu na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga 2017. da će informativna radionica, na kojoj se prijavitelji mogu upoznati sa uvjetima natječaja i mogućnostima prijave, održati dana 03. veljače 2017. godine (petak) u 18,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. Mole se predstavnici udruga da pravovremeno obavijeste Jedinstveni upravni odjel o sudjelovanju na radionici na tel.

Pročitaj više

Informativna radionica za poljoprivrednike

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o. organizira informativnu radionicu za raspisane mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu te za Mjeru 6.1.1.  „Potpora mladim poljoprivrednicima“ ,.iz Programa ruralnog razvoja RH, 2014.-2020. te Vas ovim putem poziva na sudjelovanje na istoj. U prilogu se nalazi poziv za radionicu u  ponedjeljak, 30. siječnja 2017. godine u 10,00 sati u Velikoj galeriji grada Z

Pročitaj više

Oglas za prijam u službu viši stručni suradnik za pravne poslove

O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 (jedan izvršitelj) na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutnog službenika radi korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. Dana 06. veljače 2017. temeljem provedenog postupka, rezultata pisanog i usmenog testiranja prijavljenih kandidata i Izvješća o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu postupka oglasa, doneseno je rješenje

Pročitaj više

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području općine Stubičke Toplice u 2017. godini VAŽNO IZMJENA ROKA!

Načelnik Općine Stubičke Toplice donio je dana 04. siječnja 2017. godine Odluku o objavi javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području općine Stubičke Toplice u 2017. godini. Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice. Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili progr

Pročitaj više

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2017. godinu

Na temelju članka 8. st. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata (Nar. nov. br. 26/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 9/13), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi

Pročitaj više


Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Na temelju članka 5. st. 1. Odluke o određivanju poslova pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, KLASA: 363-01/16-01/107,URBROJ:2113/03-01-16-2 od 21. studenog 2016., načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt