Projekti

Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici 

U Vinogradskoj ulici i dijelu Ulice Zagorskih brigada u općini Stubičke Toplice započeli su radovi izgradnje sabirnog kolektora fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda. Izgradnja kolektora, u ukupnoj dužini od 461,00 metara, provest će se sredinom kolnika, od PE-HD rebrastih cijevi, sa dvostrukom stijenkom. Na kanalu će se izgraditi reviziona okna sa lijevano željeznim poklopcima za prometne površine. Kolektor će se spojiti na postojeći glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok.

Pročitaj više

Uređenje kanala oborinske odvodnje u naselju Pila 

U naselju Pila, završeni su radovi na uređenju kanala oborinske odvodnje ukupne dužine 200 metara. Kanal je zacijevljen PEHD rebrastim cijevima promjera 315 milimetara uz izradu šahtova, a radovima zatvaranja kanala proširena je i nerazvrstana cesta. U narednih nekoliko dana prošireni dio ceste biti će presvučen asfaltnim slojem i time će biti završeni radovi na toj lokaciji. Pogledaje galeriju fotografija: ''Izgradnja komunalne infrastrukture 2012.''!

Pročitaj više

Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe 

U tijeku su radovi izgradnje fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe. Ovim radovima izgraditi će se sabirni kolektor PEHD rebrastim cijevima promjera 315 milimetara, a isti će se spojiti na već postojeći glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok. Ukupna dužina kolektora u izgradnji iznosi 460 metara. Nakon izgradnje kanalizacije izvršiti će se popravak asfaltnih površina kao i sanacija ostalih površina kojima prolazi kanalizacija. U provedenom postupku javne nabave za izvođača radova

Pročitaj više

Rekonstrukcija i obnova pločnika-uređenje centra Stubičkih Toplica 

U tijeku su radovi rekonstrukcije i obnove pločnika u Stubičkim Toplicama, na dionici od okretišta kod mosta na potoku Vidak do Osnovne škole Stubičke Toplice, južnom stranom DC 307 i ŽC 2219, a u dužini od 850 m. Radovi su započeli kod Župnog dvora i kontinuirano se pomiču prema centru Stubičkih Toplica. Radi izvođenja radova na snazi je posebna regulacija prometa u centru Stubičkih Toplica, te se promet pušta naizmjence, jednim kolničkim trakom, uz regulaciju semaforima. Ovim pro

Pročitaj više

Postavljena drvena ograda na autobusnom stajalištu u Strmcu Stubičkom 

U naselju Strmec Stubički, kod autobusnog stajališta, uz potok Vidak, postavljena je drvena ograda. Općina Stubičke Toplice investirala je u postavu ograde s ciljem zaštite i sigurnosti djece koja čekaju autobus. Ograda se uklapa u okoliš i tradicionalnim izgledom odgovara kućici na autobusnom stajalištu. Pogledajte galeriju fotografija: ''Izgradnja komunalne infrastrukture 2012.''!

Pročitaj više

Rekonstrukcija lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički 

Zbog učestalog pucanja cijevi u naselju Pila, iznad Špoljara, rekonstruiran je dio mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički. Ovim radovima zamijenjeno je 150 metara dotrajalih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara te su time riješeni problemi u vodoopskrbi tog dijela naselja.

Pročitaj više

Rekonstrukcija oborinske odvodnje u Strmcu Stubičkom 

U naselju Strmec Stubički, u odvojku zapadnog dijela općine Stubičke Toplice, završeni su radovi na rekonstrukciji kanala oborinske odvodnje. Ovim radovima zacijevljeno je 120 metara kanala PEHD cijevima promjera 250 milimetara uz izradu tri reviziona okna. U sklopu radova, uređenjem bankina proširena je i nerazvrstana cesta što omogućava lakše prometovanje tim dijelom naselja.

Pročitaj više

Rekonstrukcija oborinske odvodnje u Strmcu Stubičkom 

Općina Stubičke Toplice završila je sa radovima na rekonstrukciji kanala oborinske odvodnje u naselju Strmec Stubički - kod Novosela. Ovim radovima zacijevljeno je 96 metara kanala PEHD cijevima promjera 400 i 315 milimetara uz izradu pet revizionih okana. U sklopu radova proširena je i nerazvrstana cesta uređenjem bankina te je time povećana sigurnost prometovanja u tom dijelu naselja.

Pročitaj više

Projekt „Tradicijski vrt-povrtnjak“ Dječjeg vrtića „Zvirek“ ostvario veliki uspjeh 

12.03.2012. Dječji vrtić „Zvirek“ sudjelovao je na Regionalnoj smotri projekata dječjih vrtića iz područja nacionalnog odgoja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Vrtić je predstavio projekt „Tradicijski vrt-povrtnjak“. Cilj provođenja ovog projekta je uključivanje djece u istraživanje tradicijskog vrta zbog proširivanja spoznaje o tradicionalnim vrijednostima našeg kraja te stvaranje pozitivnih navika i stavova o važnosti zdrave prehrane. Voditeljice projekta su odgajateljice

Pročitaj više

Završena rekonstrukcija dijela vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički 

Općina Stubičke Toplice završila je sa radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže, a kojima se pristupilo zbog učestalih puknuća dotrajale cijevi lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički na lokaciji između skretanja za Kraljev Vrh i Pilarića. Ovim radovima zamijenjeno je 550 metara dotrajalih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara, te su spriječene poteškoće u vodoopskrbnom sustavu ovog dijela općine. [slike1,2]

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt