Projekti

Rekonstrukcija i obnova pločnika-uređenje centra Stubičkih Toplica 

U tijeku su radovi rekonstrukcije i obnove pločnika u Stubičkim Toplicama, na dionici od okretišta kod mosta na potoku Vidak do Osnovne škole Stubičke Toplice, južnom stranom DC 307 i ŽC 2219, a u dužini od 850 m. Radovi su započeli kod Župnog dvora i kontinuirano se pomiču prema centru Stubičkih Toplica. Radi izvođenja radova na snazi je posebna regulacija prometa u centru Stubičkih Toplica, te se promet pušta naizmjence, jednim kolničkim trakom, uz regulaciju semaforima. Ovim pro

Pročitaj više

Postavljena drvena ograda na autobusnom stajalištu u Strmcu Stubičkom 

U naselju Strmec Stubički, kod autobusnog stajališta, uz potok Vidak, postavljena je drvena ograda. Općina Stubičke Toplice investirala je u postavu ograde s ciljem zaštite i sigurnosti djece koja čekaju autobus. Ograda se uklapa u okoliš i tradicionalnim izgledom odgovara kućici na autobusnom stajalištu. Pogledajte galeriju fotografija: ''Izgradnja komunalne infrastrukture 2012.''!

Pročitaj više

Rekonstrukcija lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički 

Zbog učestalog pucanja cijevi u naselju Pila, iznad Špoljara, rekonstruiran je dio mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički. Ovim radovima zamijenjeno je 150 metara dotrajalih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara te su time riješeni problemi u vodoopskrbi tog dijela naselja.

Pročitaj više

Rekonstrukcija oborinske odvodnje u Strmcu Stubičkom 

U naselju Strmec Stubički, u odvojku zapadnog dijela općine Stubičke Toplice, završeni su radovi na rekonstrukciji kanala oborinske odvodnje. Ovim radovima zacijevljeno je 120 metara kanala PEHD cijevima promjera 250 milimetara uz izradu tri reviziona okna. U sklopu radova, uređenjem bankina proširena je i nerazvrstana cesta što omogućava lakše prometovanje tim dijelom naselja.

Pročitaj više

Rekonstrukcija oborinske odvodnje u Strmcu Stubičkom 

Općina Stubičke Toplice završila je sa radovima na rekonstrukciji kanala oborinske odvodnje u naselju Strmec Stubički - kod Novosela. Ovim radovima zacijevljeno je 96 metara kanala PEHD cijevima promjera 400 i 315 milimetara uz izradu pet revizionih okana. U sklopu radova proširena je i nerazvrstana cesta uređenjem bankina te je time povećana sigurnost prometovanja u tom dijelu naselja.

Pročitaj više

Projekt „Tradicijski vrt-povrtnjak“ Dječjeg vrtića „Zvirek“ ostvario veliki uspjeh 

12.03.2012. Dječji vrtić „Zvirek“ sudjelovao je na Regionalnoj smotri projekata dječjih vrtića iz područja nacionalnog odgoja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Vrtić je predstavio projekt „Tradicijski vrt-povrtnjak“. Cilj provođenja ovog projekta je uključivanje djece u istraživanje tradicijskog vrta zbog proširivanja spoznaje o tradicionalnim vrijednostima našeg kraja te stvaranje pozitivnih navika i stavova o važnosti zdrave prehrane. Voditeljice projekta su odgajateljice

Pročitaj više

Završena rekonstrukcija dijela vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički 

Općina Stubičke Toplice završila je sa radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže, a kojima se pristupilo zbog učestalih puknuća dotrajale cijevi lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički na lokaciji između skretanja za Kraljev Vrh i Pilarića. Ovim radovima zamijenjeno je 550 metara dotrajalih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara, te su spriječene poteškoće u vodoopskrbnom sustavu ovog dijela općine. [slike1,2]

Pročitaj više

Asfaltiranje nogostupa u Ulici Viktora Šipeka 

Asfaltiranjem nogostupa u Ulici Viktora Šipeka završeni su radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje sa državne ceste D307 započeti u jesen 2011. godine. Prijašnjim radovima postavljene su slivničke rešetke, upojni šahtovi, te cestovni rubnjaci za usmjeravanje oborinske odvodnje uslijed većih padalina.

Pročitaj više

Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički 

Zbog učestalih puknuća dotrajale cijevi lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički na lokaciji između skretanja za Kraljev Vrh i Pilarića pristupilo se radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže. Ovim radovima zamijeniti će se 550 metara dotrajalih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara te time spriječiti poteškoće u vodoopskrbnom sustavu ovog dijela Općine.

Pročitaj više

Osvrt na realizirane projekte u 2011.g. 

Iako prisutna ekonomska kriza svakodnevno donosi niz otežavajućih okolnosti u poslovanju, Općina Stubičke Toplice nastavila je s ostvarivanjem različitih projekata, od kojih svakako moramo istaknuti završetak prve i druge faze izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice. Nastavak ovog projekta, to jest izgradnja još cca. 3.000 metara cjevovoda, planiran je za 2012. godinu. Ovaj najveći investicijski projekt Općine Stubičke Toplice u 2010.

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt