Projekti


Komunalna akcija - zatvaranje udarnih rupa

Sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, a u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, na području cijele općine Stubičke Toplice zatvorenesu udarne rupe uglavnom nastale kao posljedica nepovoljnih zimskih uvjeta.

Pročitaj više

Velika ekološka akcija hortikulturnog uređenja

Općina Stubičke Toplice kao ekološka destinacija koja se prostire Parkom prirode Medvednica, u cilju očuvanja prirodnih krajobraznih vrijednosti, kontinuirano provodi niz zelenih akcija. Jedna od takvih velika je proljetna akcija hortikulturnog uređenja mjesta. Ovom akcijom ocvjećuju se svi kulturno - povijesni lokaliteti mjesta: perivoj Župne crkve svete Katarine - Park Maksimilijana Vrhovca, vidikovac Kapelščak kao i sva naselja Općine. Raznolikim sadnicama ljetnog cvijeća hortikult

Pročitaj više

Uređenje okoliša mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Strmec Stubički

Nakon završenog projekta energetske obnove mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Strmec Stubički u tijeku su radovi na uređenju okoliša istog. Ovim radovima postavljeni su jarboli za zastave te su ugrađeni cestovni rubnjaci za uređenje prometa u mirovanju. Preostaje još obilježiti horizontalnu signalizaciju - označavanje parkirališnih mjesta i hortikulturno uređenje zelenih površina.

Pročitaj više

Strojno čišćenje bankina i orezivanje raslinja

Sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u tijeku su radoviredovitog strojnog čišćenja bankina i orezivanja raslinja uz javne puteve na području cijele općine Stubičke Toplice. Ovim radovima osigurati će se veća sigurnost prometovanja navedenim putevima, a i ne manje važno, poboljšati vizualizacija samog mjesta.

Pročitaj više

Izvješće načelnika - projekti, programi i aktivnosti u 2015. godini

U protekloj 2015. godini Općina Stubičke Toplice bila je suočena s izuzetno teškim financijskim okolnostima, ali uspkros navedenom, ostvarili smo niz investicijskih projekata kojima je podignuta kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Naime, Proračun Općine je 2015. godine ostvario 45% manji priljev sredstava s naslova poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu, uslijed izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakona o brdsko - planinskim p

Pročitaj više

Završen veliki investicijski projekt Općine Stubičke Toplice - obnova mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom

Nakon realiziranog investicijskog projekta energetske obnove mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Pila, završena je obnova mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom. Ovaj projekt Općina Stubičke Toplice je u veljači ove godine aplicirala na Javni natječaj (ENU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U mjesecu lipnju od strane Fonda donesena je Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava kojom je Općini

Pročitaj više

Završen projekt dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice

U Osnovnoj školi Stubičke Toplice završeni su radovi na dogradnji upravnog dijela škole. Kako je zbornica Osnovne škole bila neprikladna za normalno funkcioniranje, pristupilo se dogradnji jugozapadnog dijela postojećeg kompleksa kojom je isti povećan za novih 65 m2. U dograđenom dijelu, uz rekonstrukciju postojećeg dijela, uređena je nova zbornica, soba ravnatelja, tajništva, sobe stručnih suradnika, administracije, spremišta i sanitarija nastavničkog osoblja. Spomenuti radovi u cij

Pročitaj više

Investicijski projekt proširenja športsko-rekreacijskog jezera „Jarki”

U naselju Jarki, u tijeku su radovi na proširenju športsko-rekreacijskog jezera ”Jarki”. Proširenje se izvodi u dužini od 86,00 metara, nakon čega će ukupna dužina vodene površine biti 271,00 metar, a širina 14,00 - 54,00 metra. Po završetku investicijskog projekta kompleks športsko-rekreacijskog jezera „Jarki” biti će ukupne površine 17.270,00 m2, od čega će 10.295,00 m2 biti površina pod vodom, dok će se ostatak urediti kao parkiralište i šetnica s odmorištima i zelenim površinama.

Pročitaj više

Izgradnja nogostupa u Ulici Ljube Babića Đalskog

U Ulici Ljube Babića Đalskog, ugradnjom cestovnih rubnjaka i asfaltiranjem, produžen je postojeći nogostup u dužini od 40 metara, dok je nastavak izgradnje do granice s gradom Oroslavjem planiran Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. [Slike2,3]

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt