Projekti

Zakupom hotela Matija Gubec započeo projekt obnove 

U rujnu 2014. godine nad HTP-om Matija Gubec d.d. proglašen je stečaj, budući da je u svibnju 2013. godine hotelski kompleks u vlasništvu Ivana Hudoletnjaka zatvoren i prepušten propadanju. U namjeri sprečavanja devastacije Općina Stubičke Toplice, nažalost, nije imala zakonskih osnova ni nadležnosti u nizu negativnih postupaka bivšeg vlasnika. Stečajni upravitelj raspisao je natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup kompleksa hotela Matija Gubec objavljen 27. prosinca 2014. g

Pročitaj više

Danonoćni rad zimske službe 

Iako gusti snijeg kontinuirano pada i stvara sve deblji sloj snježnog pokrivača na tlu, zimska služba Općine Stubičke Toplice svojim danonoćnim radom uspijeva održati nerazvrstane ceste i nogostupe čistima i prohodnima. Sva raspoloživa mehanizacija kao i radna snaga na terenu su već punih 24 sata, uz svega pokoji slobodni sat za odmor. Ujedno molimo mještane općine Stubičke Toplice da uvaže otežavajuće okolnosti prouzročene zimskim uvjetima i vremenskim (ne)prilikama.

Pročitaj više

Radovi na odvodnji oborinskih voda 

U Strmečkoj ulici, uz županijsku cestu 2219, u tijeku su radovi na odvodnji oborinskih voda u sklopu kojih je ugrađena linijska rešetka i spojena na sustav odvodnje. Naime, kod niskih temperatura ove zime, uočeno je da se na spomenutoj lokaciji stvara led na prometnici i ugrožava sigurnost odvijanja prometa što će izvedenim radovima biti otklonjeno.

Pročitaj više

Projekt Baltazar 

Općina Stubičke Toplice uključila se kao partner u projekt Baltazar. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. godine. Prijavitelj projekta je KZŽ, kao osnivač škola sa svog područja, a partneri su, uz Općinu Stubičke Toplice, Osnovna škola Stubičke Toplice, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Grad Krapina te više osnovnih i srednjih škola s područja

Pročitaj više

Energetska obnova mjesnog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila 

Jedan od većih investicijskih projekata Općine Stubičke Toplice svakako je energetska obnova mjesnog društvenog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila. Ovim radovima izvedena je toplinska ovojnica na oba doma, dok je na vatrogasnom domu zamijenjena kompletna fasadna stolarija i uređen interijer u potkrovlju zgrade. Naime, Općina Stubičke Toplice prijavila je ovaj projekt na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Fonda za zaštitu okoliša i en

Pročitaj više


Izgradnja betonskog potpornog zida u Zelengajskoj ulici 

Zbog sve većih oštećenja na nerazvrstanoj cesti - Zelengajskoj ulici, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, izgrađen je armirano betonski potporni zid dužine 20 metara. U sklopu ovih radova riješena je i odvodnja oborinskih voda sa spomenute ulice, izgradnjom upojnog bunara i drenažnih cijevi.

Pročitaj više

Energetska obnova zgrada javne namjene - mjesnog društvenog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila 

U tijeku su radovi na energetskoj obnovi mjesnog društvenog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila. Naime, Općina Stubičke Toplice prijavila je ovaj projekt na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljenog u mjesecu ožujku ove godine. Prijava je prihvaćena od strane Fonda te je za navedeni projekt odobreno sufinanciranje u iznosu od 60% opravdanih troškova, a koji troškovi iznose 300.0

Pročitaj više

Završen projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta 

Dolaskom povoljnijih vremenskih uvjeta završen je projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području općine Stubičke Toplice. Ovim radovima obuhvaćena je priprema podloge i asfaltiranje odvojaka nerazvrstanih cesta u naseljima Stubičke Toplice, Pihači i Strmec Stubički, ukupne dužine 900 metara, te dio Ulice Sljemenski put koji vodi prema športsko-rekreacijskom jezeru Jarki, dužine 360 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosi 487.000,00 kuna, a cijeli projekt financiran je sreds

Pročitaj više

Izgradnja nerazvrstane ceste Kapelščak 

Završeni su radovi na rekonstrukciji, produžetku i proširenju puta Kapelščak, odvojka Ulice žrtava Seljačke bune. Ovim radovima podignuta je niveleta postojećeg puta u odnosu na razinu okolnog terena čime je dobiven blaži nagib uspona i omogućeno normalno prometovanje tim dijelom naselja. U konačnoj fazi uređenja nerazvrstanog puta asfaltiran je kolnik u površini od 1.042 m², ukupne dužine 219 metara. Vrijednost ove investicije iznosi 198.000,00 kuna, a sva sredstva su izdvojena iz Pr

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt