Projekti

Završen projekt uređenja centra Stubičkih Toplica  

Općina Stubičke Toplice završila je projekt rekonstrukcije i obnove pločnika odnosno uređenje centra Stubičkih Toplica. Radovi su realizirani na dionici od okretišta u centru mjesta do Osnovne škole Stubičke Toplice, južnom stranom DC 307 i ŽC 2219, u dužini 850 metara. Isti su započeli kod Župnog dvora uz kontinuirano pomicanje prema centru Stubičkih Toplica. Ovim projektom izvođeni su radovi podizanja pločnika u odnosu na visinu ceste, postavljeni su novi rubnjaci, pločnik je presvu

Pročitaj više

Izgradnja mješovite kanalizacije u Strmcu Stubičkom 

U naselju Strmec Stubički u tijeku su radovi na izgradnji rasteretnog kanala mješovite kanalizacije Strmec Stubički - Mlinarska ulica. Ovaj novi dio kanalizacije izvesti će se PE-HD rebrastim cijevima promjera 800 milimetara, a ukupna dužina iznosi 108 metara. U sklopu radova također će se izgraditi i razdjelno okno na lomu kanala kod kućnog broja 40, te će se time riješiti problem plavljenja okolnih nekretnina uslijed jačih oborina. [slike1,2] Pogledajte galeriju fotografij

Pročitaj više

Most preko potoka Vidak u naselju Pila 

U naselju Pila u općini Stubičke Toplice završeni su radovi na izgradnji mosta preko potoka Vidak, na mjestu križanja javnog dobra - puta sa javnim vodnim dobrom potokom Vidak. Na istom mjestu je do sada postojao kolni prijelaz - gaz preko navedenog vodotoka, što je znatno otežavalo pristup kućama. Projekt izgradnje mosta preko potoka Vidak u naselju Pila proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo projekt sufinancira u

Pročitaj više

Obnova povijesne zgrade Maksimilijan i predstojeći projekt uređenja hidroterapije i wellnessa 

U zaštićenoj kulturno - povijesnoj građevini, 200 godina staroj zgradi Maksimilijana, adaptiranoj sukladno visokim kriterijima zdravstvenog turizma, 13. rujna 2012. godine svečano je obilježen završetak dijela radova rekonstrukcije i najavljen početak velikog investicijskog projekta - uređenja hidroterapije i wellnessa. Zahvaljujući dobrom poslovanju, usprkos recesiji, Specijalna bolnica Stubičke Toplice krenula je u obnovu objekata povijesne jezgre, koje je prije 200 godina izgradio

Pročitaj više

Započeli radovi strojnog čišćenja terena kao priprema za predstojeću izgradnju Zdravstveno - turističkog centra Stubaki 

U prostornom obuhvatu Detaljnog plana uređenja Zona zdravstvenog turizma, investitor Stubaki d.d., započeo je sa radovima strojnog čišćenja zaraslog terena, kao priprema za predstojeću gradnju objekata. Prema viziji predsjednika uprave Sunce Koncerna d.d. Jake Andabaka, koncept na temelju kojeg je izrađen novi DPU, osim Specijalne bolnice sastoji se od tri hotela: jednog s pet i dva s četiri zvjezdice, wellness centra i impozantnog aqua parka. Najveći Grand spa hotel bit će kapaciteta

Pročitaj više

Uređenje centra Stubičkih Toplica - postava betonske kocke 

U projektu rekonstrukcije i obnove pločnika u Stubičkim Toplicama, na dionici od okretišta kod mosta na potoku Vidak do Osnovne škole Stubičke Toplice, južnom stranom DC 307 i ŽC 2219, dužine 850 m, u tijeku su radovi postave betonske kocke u centru mjesta. Radovi su započeli kod Župnog dvora uz kontinuirano pomicanje prema centru Stubičkih Toplica. Radi izvođenja radova na snazi je posebna regulacija prometa u centru mjesta, te se promet pušta naizmjence, jednim kolničkim trakom, uz

Pročitaj više

Izgradnja mosta preko potoka Vidak u naselju Pila 

U naselju Pila u općini Stubičke Toplice započeli su radovi na izgradnji mosta preko potoka Vidak, na mjestu križanja javnog dobra - puta sa javnim vodnim dobrom potokom Vidak. Na istom mjestu je do sada postojao kolni prijelaz - gaz preko navedenog vodotoka, što je znatno otežavalo pristup kućama. Most se sastoji od jednog svijetlog raspona 4,0 m (vanjskih mjera 4,6 m) tako da upornjaci mosta budu paralelni sa obalama vodotoka. Širina mosta bit će 5,5 m za dvosmjerni kolni promet. Za

Pročitaj više

Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici 

U Vinogradskoj ulici i dijelu Ulice Zagorskih brigada u općini Stubičke Toplice započeli su radovi izgradnje sabirnog kolektora fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda. Izgradnja kolektora, u ukupnoj dužini od 461,00 metara, provest će se sredinom kolnika, od PE-HD rebrastih cijevi, sa dvostrukom stijenkom. Na kanalu će se izgraditi reviziona okna sa lijevano željeznim poklopcima za prometne površine. Kolektor će se spojiti na postojeći glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok.

Pročitaj više

Uređenje kanala oborinske odvodnje u naselju Pila 

U naselju Pila, završeni su radovi na uređenju kanala oborinske odvodnje ukupne dužine 200 metara. Kanal je zacijevljen PEHD rebrastim cijevima promjera 315 milimetara uz izradu šahtova, a radovima zatvaranja kanala proširena je i nerazvrstana cesta. U narednih nekoliko dana prošireni dio ceste biti će presvučen asfaltnim slojem i time će biti završeni radovi na toj lokaciji. Pogledaje galeriju fotografija: ''Izgradnja komunalne infrastrukture 2012.''!

Pročitaj više

Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe 

U tijeku su radovi izgradnje fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe. Ovim radovima izgraditi će se sabirni kolektor PEHD rebrastim cijevima promjera 315 milimetara, a isti će se spojiti na već postojeći glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok. Ukupna dužina kolektora u izgradnji iznosi 460 metara. Nakon izgradnje kanalizacije izvršiti će se popravak asfaltnih površina kao i sanacija ostalih površina kojima prolazi kanalizacija. U provedenom postupku javne nabave za izvođača radova

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt