Projekti

Završen projekt izgradnje fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici 

U Vinogradskoj ulici i dijelu Ulice Zagorskih brigada izgrađen je sabirni kolektor fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda ukupne dužine 461 metara. Cjevovod, izrađen od PEHD rebrastih cijevi sa dvostrukom stijenkom, presjeka DN 250 i DN 315 mm, prolazi sredinom kolnika. Kolektor je po završetku radova spojen na već postojeći glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok. U provedenom postupku javne nabave za izvođača radova izabrano je trgovačko društvo GRADEX & CO d.o.o. za građenj

Pročitaj više

Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013.

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju članka čl. 46. st. 2. t. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i čl. 9. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08) donosi sljedeću ODLUKU O UTVRĐIVANJU REDOSLIJEDNE LISTE I DODJELI UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ ODNOSNO

Pročitaj više

Uređenje korita potoka Vidak u naselju Strmec Stubički 

Na potoku Vidak u naselju Strmec Stubički, u predjelu oko kućnog broja 176, u tijeku su radovi na uređenju korita potoka. Radove izvode Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina - Sutla“ iz Velikog Trgovišća, a sukladno programu radova na branjenom području 12: Područje malog sliva Krapina - Sutla. Ovim radovima obuhvaćena je sječa raslinja, izgradnja hidrotehničke stepenice, te zaštita pokosa kamenom oblogom, a dužina dionice koja će se urediti iznosi 200 metar

Pročitaj više

Završen projekt uređenja centra Stubičkih Toplica  

Općina Stubičke Toplice završila je projekt rekonstrukcije i obnove pločnika odnosno uređenje centra Stubičkih Toplica. Radovi su realizirani na dionici od okretišta u centru mjesta do Osnovne škole Stubičke Toplice, južnom stranom DC 307 i ŽC 2219, u dužini 850 metara. Isti su započeli kod Župnog dvora uz kontinuirano pomicanje prema centru Stubičkih Toplica. Ovim projektom izvođeni su radovi podizanja pločnika u odnosu na visinu ceste, postavljeni su novi rubnjaci, pločnik je presvu

Pročitaj više

Izgradnja mješovite kanalizacije u Strmcu Stubičkom 

U naselju Strmec Stubički u tijeku su radovi na izgradnji rasteretnog kanala mješovite kanalizacije Strmec Stubički - Mlinarska ulica. Ovaj novi dio kanalizacije izvesti će se PE-HD rebrastim cijevima promjera 800 milimetara, a ukupna dužina iznosi 108 metara. U sklopu radova također će se izgraditi i razdjelno okno na lomu kanala kod kućnog broja 40, te će se time riješiti problem plavljenja okolnih nekretnina uslijed jačih oborina. [slike1,2] Pogledajte galeriju fotografij

Pročitaj više

Most preko potoka Vidak u naselju Pila 

U naselju Pila u općini Stubičke Toplice završeni su radovi na izgradnji mosta preko potoka Vidak, na mjestu križanja javnog dobra - puta sa javnim vodnim dobrom potokom Vidak. Na istom mjestu je do sada postojao kolni prijelaz - gaz preko navedenog vodotoka, što je znatno otežavalo pristup kućama. Projekt izgradnje mosta preko potoka Vidak u naselju Pila proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo projekt sufinancira u

Pročitaj više

Obnova povijesne zgrade Maksimilijan i predstojeći projekt uređenja hidroterapije i wellnessa 

U zaštićenoj kulturno - povijesnoj građevini, 200 godina staroj zgradi Maksimilijana, adaptiranoj sukladno visokim kriterijima zdravstvenog turizma, 13. rujna 2012. godine svečano je obilježen završetak dijela radova rekonstrukcije i najavljen početak velikog investicijskog projekta - uređenja hidroterapije i wellnessa. Zahvaljujući dobrom poslovanju, usprkos recesiji, Specijalna bolnica Stubičke Toplice krenula je u obnovu objekata povijesne jezgre, koje je prije 200 godina izgradio

Pročitaj više

Započeli radovi strojnog čišćenja terena kao priprema za predstojeću izgradnju Zdravstveno - turističkog centra Stubaki 

U prostornom obuhvatu Detaljnog plana uređenja Zona zdravstvenog turizma, investitor Stubaki d.d., započeo je sa radovima strojnog čišćenja zaraslog terena, kao priprema za predstojeću gradnju objekata. Prema viziji predsjednika uprave Sunce Koncerna d.d. Jake Andabaka, koncept na temelju kojeg je izrađen novi DPU, osim Specijalne bolnice sastoji se od tri hotela: jednog s pet i dva s četiri zvjezdice, wellness centra i impozantnog aqua parka. Najveći Grand spa hotel bit će kapaciteta

Pročitaj više

Uređenje centra Stubičkih Toplica - postava betonske kocke 

U projektu rekonstrukcije i obnove pločnika u Stubičkim Toplicama, na dionici od okretišta kod mosta na potoku Vidak do Osnovne škole Stubičke Toplice, južnom stranom DC 307 i ŽC 2219, dužine 850 m, u tijeku su radovi postave betonske kocke u centru mjesta. Radovi su započeli kod Župnog dvora uz kontinuirano pomicanje prema centru Stubičkih Toplica. Radi izvođenja radova na snazi je posebna regulacija prometa u centru mjesta, te se promet pušta naizmjence, jednim kolničkim trakom, uz

Pročitaj više

Izgradnja mosta preko potoka Vidak u naselju Pila 

U naselju Pila u općini Stubičke Toplice započeli su radovi na izgradnji mosta preko potoka Vidak, na mjestu križanja javnog dobra - puta sa javnim vodnim dobrom potokom Vidak. Na istom mjestu je do sada postojao kolni prijelaz - gaz preko navedenog vodotoka, što je znatno otežavalo pristup kućama. Most se sastoji od jednog svijetlog raspona 4,0 m (vanjskih mjera 4,6 m) tako da upornjaci mosta budu paralelni sa obalama vodotoka. Širina mosta bit će 5,5 m za dvosmjerni kolni promet. Za

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt