Projekti

Asfaltiranje nogostupa u Ulici Viktora Šipeka 

Asfaltiranjem nogostupa u Ulici Viktora Šipeka završeni su radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje sa državne ceste D307 započeti u jesen 2011. godine. Prijašnjim radovima postavljene su slivničke rešetke, upojni šahtovi, te cestovni rubnjaci za usmjeravanje oborinske odvodnje uslijed većih padalina.

Pročitaj više

Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički 

Zbog učestalih puknuća dotrajale cijevi lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički na lokaciji između skretanja za Kraljev Vrh i Pilarića pristupilo se radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže. Ovim radovima zamijeniti će se 550 metara dotrajalih cijevi novim PEHD cijevima promjera 110 milimetara te time spriječiti poteškoće u vodoopskrbnom sustavu ovog dijela Općine.

Pročitaj više

Osvrt na realizirane projekte u 2011.g. 

Iako prisutna ekonomska kriza svakodnevno donosi niz otežavajućih okolnosti u poslovanju, Općina Stubičke Toplice nastavila je s ostvarivanjem različitih projekata, od kojih svakako moramo istaknuti završetak prve i druge faze izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice. Nastavak ovog projekta, to jest izgradnja još cca. 3.000 metara cjevovoda, planiran je za 2012. godinu. Ovaj najveći investicijski projekt Općine Stubičke Toplice u 2010.

Pročitaj više

Rekonstrukcija oborinske odvodnje u Ulici Viktora Šipeka 

U Ulici Viktora Šipeka traju radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje sa državne ceste D 307. Radovima je obuhvaćena postava slivničkih rešetki, izrada upojnih šahtova te postava cestovnih rubnjaka za usmjeravanje vode. Završetak radova očekuje se sredinom ovog tjedna, a do tada promet će se odvijati sukladno posebnoj regulaciji.

Pročitaj više

Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u Strmcu Stubičkom 

U tijeku su radovi na izgradnji i rekonstrukciji postojećeg sustava mješovite kanalizacije u Strmcu Stubičkom, naselje Pilarići, ugradnjom PEHD rebrastih cijevi promjera 315 milimetara i izradom dva reviziona okna u ukupnoj dužini od 35 metara. Radovima je obuhvaćen prespoj postojećih priključaka kao i stvoren preduvjet za priključenje novih korisnika na tom području.

Pročitaj više

Asfaltiranjem Mlinarske ulice završena I. faza kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice 

Izgradnja prve faze kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice ukupne dužine 1350 metara, a koja prolazi dionicom od spoja na glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok pa do ulaza u Dječji vrtić „Zvirek“ u Mlinarskoj ulici, u potpunosti je završena asfaltiranjem Mlinarske ulice. Radove na izgradnji prve faze kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice izvodilo je poduzeće „Niskogradnja Hren“ d.o.o. iz Donje Stubice, a investici

Pročitaj više

Završen investicijski projekt - izgradnja trafostanice Sljemenski put  - naselje Jarki 

Završeni su radovi na izgradnji trafostanice u naselju Jarki čime je ostvarena kvalitetnija opskrba mještana tog područja električnom energijom. Ukupna vrijednost ovog investicijskog projekta iznosi 900.000,00 kuna, a Općina Stubičke Toplice je još 2006. godine sklopila Ugovor o priključenju sa HEP-om, Operatorom distribucijskog sustava d.o.o., DP „ELEKTRA“ Zabok, te uplatila 98.820,00 kuna za priključenje. Za realizaciju ovog velikog projekta izgrađen je priključni podzemni kabelski

Pročitaj više

Asfaltiranje pješačke staze prema naselju Pihači 

U sklopu saniranja udarnih rupa na cijelom području općine Stubičke Toplice proširena je i asfaltirana pješačka staza koja vodi od Specijalne bolnice Stubičke Toplice prema naselju Pihači. Pješačka staza znatno olakšava pristup stanovnicima ovog naselja budući da je dobra poveznica naselja Pihači s centrom Stubičkih Toplica. Istu često koriste šetači odnosno posjetitelji Povijesno poučne staze „Kamenjak“ koja se nalazi u naselju Pihači.

Pročitaj više


Kolektor fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice, II. faza  

Radovi na drugoj etapi izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice privedeni su kraju. Na ovoj dionici izgrađeno je 1.401,00 metar kolektora. Ukupna dužina I. i II. faze iznosi 2736,00 metara, a ugrađuju se PEHD cijevi promjera 630 mmkako bi se na iste mogle priključiti sve postojeće kanalizacije sa tog područja kao i buduće sagrađeni sabirni kolektori. Dionica II.faze prolazi naseljem Potočki, uz potok Mlinica sa završetkom iza Mjesnog

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt