Projekti

Asfaltiranje županijske ceste ŽC 2219 

U naselju Strmec Stubički izvedeni su radovi presvlačenja županijske ceste ŽC 2219 novim asfaltnim slojem. Ovim radovima obnovljeno je 600 metara spomenute ceste, a nositelj investicije je Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Pročitaj više

Strojno čišćenje bankina i orezivanje raslinja  

Sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu u tijeku su radovi redovitog strojnog čišćenja bankina i orezivanja raslinja uz javne puteve na području cijele općine Stubičke Toplice. Ovim radovima osigurati će se veća sigurnost prometovanja navedenim putevima, a i ne manje važno, poboljšati vizualizacija samog mjesta.

Pročitaj više

Projekt održavanja dječjih igrališta  

Uvažavajući najmlađe stanovnike Stubičkih Toplica, na dječjem igralištu u centru mjesta, zbog sigurnosti korisnika, zamijenjena je dotrajala ograda uz županijsku cestu, a po završetku ovih radova igralište je obnovljeno novim zemljanim materijalom. Također je pristupljeno redovitom održavanju dječjih igrališta na cijelom području općine Stubičke Toplice. Na ukupno pet igrališta zamijenjeni su dotrajali drveni elementi novima, a stari elementi osvježeni novim premazom bojom.

Pročitaj više

Obnovljena fontana u centru Stubičkih Toplica 

U proteklom razdoblju Općina Stubičke Toplice renovirala je fontanu na Mjesnom trgu. Umjesto dosadašnjih mlaznica ugrađena je jedna centralna mlaznica koju pokreće pumpa snage 7,5 kW. Također je skinuta kompletna oplata od granita, očišćena od kamenca i ponovno zalijepljena. Renovirana je i podvodna rasvjeta, a fontana je premazana bazenskom bojom u odgovarajućoj nijansi. Dojmljivo proljetno hortikulturno uređenje Mjesnog trga i navedena obnova fontane čine skladnu cjelinu koja znatno

Pročitaj više

Komunalni radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i kanala oborinske odvodnje 

Ovih dana nastavljeno je sa redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta i kanala oborinske odvodnje na cijelom području općine Stubičke Toplice, a sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Tako je u naselju Strmec Stubički, u predjelu kod Habjanca, očišćen i odmuljen Mlinski kanal, a u naselju Pila zacijevljen dio otvorenog kanala i napravljen propust preko nerazvrstane ceste kako bi se usmjerile bujične vode kod većih padalina. Također, u

Pročitaj više

Projekt rekonstrukcije i obnove nogostupa na dionici od Župnog dvora do ulice I. Strmečki odvojak 

Dolaskom povoljnijih vremenskih uvjeta ovih dana nastavljeno je sa rekonstrukcijom i obnovom nogostupa na dionici od Župnog ureda u Stubičkim Toplicama do ulice I. Strmečki odvojak - kod benzinske crpke. U jesen 2013. godine završeni su radovi s istočne strane županijske ceste ŽC 2219, dok su radovi s zapadne strane upravo u tijeku. Spomenute radove bilo je potrebno izvršiti, jer je zbog višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja spomenute ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste,

Pročitaj više

Nove investicije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice završila je projekt hidroterapije i wellnessa na cca. 600 m². Radi se o prostoru koji će poboljšati kvalitetu pružanja usluge bolničkim pacijentima, a i stvoriti uvjete kvalitetnijeg bavljenja zdravstvenim i medicinskim turizmom. Prostor uz postojeća dva bazena sadrži jedan whirlpool bazen, tursku, finsku i infracrvenu saunu, tri jacuzzija, prostor za masažu, podvodnu masažu, relax zonu i krio komoru, jedinu u Hrvatskoj

Pročitaj više

Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom - predio Jurašćak 

Radovima asfaltiranja, ovih je dana završen veliki projekt izgradnje sabirnog kolektora fekalne kanalizacije u Strmcu Stubičkom, predio Jurašćak, kojim projektom je izgrađeno 733,00 m kolektora, izvedenog PE-HD rebrastim cijevima, presjeka DN 315 i DN 400 mm. Budući je spomenutim radovima postojeći asfaltni sloj potpuno uništen, bilo je potrebno presvući nerazvrstanu cestu novim, a vrijednost investicije iznosi 299.140,63 kuna. Projekt asfaltiranja sufinancirala je Krapinsko - zagorsk

Pročitaj više


Završena izgradnja fekalne kanalizacije u Strmcu Stubičkom - predio Juraščak 

U Strmcu Stubičkom - predio Juraščak završeni su radovi izgradnje sabirnog kolektora fekalne kanalizacije čijom izgradnjom će se upotpuniti postojeća kanalizacijska mreža, a isti je spojen na glavni kolektor Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice kao glavnu kanalizacijsku mrežu. Ovim projektom izgrađeno je 733,00 m kolektora. Kolektor je proveden sredinom kolnika, a izveden je od PE-HD rebrastih cijevi, presjeka DN 315 i DN 400 mm. Vrijednost ove investicije iznosi 484.756,84 kuna,

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt