Projekti

Općina Stubičke Toplice realizirala projekt besplatnog bežičnog pristupa Internetu

Prijavom na projekt Ministarstva turizma temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama u 2014. godini, Općina Stubičke Toplice je realizirala projekt besplatnog bežičnog pristupa Internetu. Uvažavajući nove trendove ponude turističke destinacije kroz veću dostupnost informacija elektronskim putem, signalom besplatnog pristupa Internetu pokriveno je središte mjesta i to sa dvije pristupne točke, od kojih je jedna smještena na otvorenom javnom pros

Pročitaj više

Projekt izgradnje nerazvrstane ceste na brdu Kapelščak 

Na brdu Kapelščak u Stubičkim Toplicama u tijeku su radovi rekonstrukcije, produžetka i proširenja nerazvrstane ceste - odvojak Ulice žrtava Seljačke bune. Ovim radovima izgraditi će se cesta ukupne dužine 220 metara i prosječne širine 6 metara. Sredstva za realizaciju ovog projekta u potpunosti su osigurana u Proračunu Općine Stubičke Toplice, a vrijednost radova iznosi 247.375,00 kuna.

Pročitaj više

Općina Stubičke Toplice kao novi vlasnik poslovnog prostora uredit će kulturni centar  

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općina Stubičke Toplice novi je vlasnik poslovnog prostora u zgradi na adresi Viktora Šipeka 16, pokraj uredskih prostorija Općine, koje je nekad koristila banka. Stjecanjem prostora čija je ukupna površina 116 m², Općina je riješila dva problema. Naime, jedan dio kupoprodajne cijene kompenziran je za dugovanje HTD-a „Matija Gubec“ d.d. i „Hemerson“ d.o.o. (istog vlasnika) tako da u ovom trenutku Općina više nema potraživanja prema tim trgovačkim društ

Pročitaj više

Asfaltiranje županijske ceste ŽC 2219 

U naselju Strmec Stubički izvedeni su radovi presvlačenja županijske ceste ŽC 2219 novim asfaltnim slojem. Ovim radovima obnovljeno je 600 metara spomenute ceste, a nositelj investicije je Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Pročitaj više

Strojno čišćenje bankina i orezivanje raslinja  

Sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu u tijeku su radovi redovitog strojnog čišćenja bankina i orezivanja raslinja uz javne puteve na području cijele općine Stubičke Toplice. Ovim radovima osigurati će se veća sigurnost prometovanja navedenim putevima, a i ne manje važno, poboljšati vizualizacija samog mjesta.

Pročitaj više

Projekt održavanja dječjih igrališta  

Uvažavajući najmlađe stanovnike Stubičkih Toplica, na dječjem igralištu u centru mjesta, zbog sigurnosti korisnika, zamijenjena je dotrajala ograda uz županijsku cestu, a po završetku ovih radova igralište je obnovljeno novim zemljanim materijalom. Također je pristupljeno redovitom održavanju dječjih igrališta na cijelom području općine Stubičke Toplice. Na ukupno pet igrališta zamijenjeni su dotrajali drveni elementi novima, a stari elementi osvježeni novim premazom bojom.

Pročitaj više

Obnovljena fontana u centru Stubičkih Toplica 

U proteklom razdoblju Općina Stubičke Toplice renovirala je fontanu na Mjesnom trgu. Umjesto dosadašnjih mlaznica ugrađena je jedna centralna mlaznica koju pokreće pumpa snage 7,5 kW. Također je skinuta kompletna oplata od granita, očišćena od kamenca i ponovno zalijepljena. Renovirana je i podvodna rasvjeta, a fontana je premazana bazenskom bojom u odgovarajućoj nijansi. Dojmljivo proljetno hortikulturno uređenje Mjesnog trga i navedena obnova fontane čine skladnu cjelinu koja znatno

Pročitaj više

Komunalni radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i kanala oborinske odvodnje 

Ovih dana nastavljeno je sa redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta i kanala oborinske odvodnje na cijelom području općine Stubičke Toplice, a sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Tako je u naselju Strmec Stubički, u predjelu kod Habjanca, očišćen i odmuljen Mlinski kanal, a u naselju Pila zacijevljen dio otvorenog kanala i napravljen propust preko nerazvrstane ceste kako bi se usmjerile bujične vode kod većih padalina. Također, u

Pročitaj više

Projekt rekonstrukcije i obnove nogostupa na dionici od Župnog dvora do ulice I. Strmečki odvojak 

Dolaskom povoljnijih vremenskih uvjeta ovih dana nastavljeno je sa rekonstrukcijom i obnovom nogostupa na dionici od Župnog ureda u Stubičkim Toplicama do ulice I. Strmečki odvojak - kod benzinske crpke. U jesen 2013. godine završeni su radovi s istočne strane županijske ceste ŽC 2219, dok su radovi s zapadne strane upravo u tijeku. Spomenute radove bilo je potrebno izvršiti, jer je zbog višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja spomenute ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste,

Pročitaj više

Nove investicije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice završila je projekt hidroterapije i wellnessa na cca. 600 m². Radi se o prostoru koji će poboljšati kvalitetu pružanja usluge bolničkim pacijentima, a i stvoriti uvjete kvalitetnijeg bavljenja zdravstvenim i medicinskim turizmom. Prostor uz postojeća dva bazena sadrži jedan whirlpool bazen, tursku, finsku i infracrvenu saunu, tri jacuzzija, prostor za masažu, podvodnu masažu, relax zonu i krio komoru, jedinu u Hrvatskoj

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt