Projekti

Komunalni radovi na odvodnji oborinskih voda u Brezinoj ulici 

U Ulici Brezina, zbog čestih plavljenja nekretnina uslijed većih oborina, izgrađen je kanal za prikupljanje oborinskih voda, te su sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture pročišćeni i produbljeni već postojeći kanali. U sklopu ovih radova izvedena su i dva nova cestovna propusta te je ugrađena linijska rešetka, a time je riješen problem odvodnje oborinskih voda u tom dijelu naselja. [slike1,2]

Pročitaj više

Sanacija na kolektoru fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice 

Uslijed velikih oborina i stvaranja bujice na potoku Vidak u naselju Strmec Stubički, u svibnju ove godine, nastala je šteta na kolektoru fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u smislu podizanja cijevi u koritu potoka. Ovih dana u tijeku je sanacija iste, ugradnjom nove PEHD cijevi, promjera 600 milimetara i izradom betonske stabilizacije kako bi se spriječila eventualna nova oštećenja.

Pročitaj više

Ugradnja cestovnih betonskih kanalica u naselju Pihači 

U naselju Pihači, u Ulici Vladimira Nazora, izvršeni su radovi ugradnje cestovnih betonskih kanalica ukupne dužine 80 metara, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Navedenim radovima pristupilo se zbog učestalih plavljenja nekoliko nekretnina uslijed obilnijih oborina. Kako bi radovi bili u potpunosti završeni preostaje još asfaltiranje dijela između stare asfaltne površine i novougrađenih kanalica, a koji će biti realizirani u narednih

Pročitaj više

Izgradnja kanala oborinske odvodnje u Strmcu Stubičkom 

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, u naselju Strmec Stubički, u tijeku su radovi na zatvaranju kanala oborinske odvodnje. Ovim radovima zacijeviti će se 96 metara otvorenog kanala, cijevima promjera 315 milimetara, uz izradu 4 reviziona okna i ugradnju slivničkih rešetki.

Pročitaj više

Velika ekološka akcija hortikulturnog uređenja 

U cilju očuvanja prirode i zaštite okoliša Općina Stubičke Toplice provodi veliku ekološku akciju hortikulturnog uređenja. Raznim vrstama ljetnica ocvjećuju se formirane površine u svim naseljima općine. Proljetnom ekološkom akcijom uređen je i ocvjećen perivoj župne crkve sv. Katarine - Park Maksimilijana Vrhovca koji svojom vizualizacijom privlači brojne prolaznike, Mjesni trg, povijesni lokalitet Kapelščak, table dobrodošlice, mostovi, žardinjere, drvena autobusna stajališta u svim

Pročitaj više

Otvorenje hotela Matija Gubec 04. travnja 2015.g. 

Nakon uspješno realiziranog projekta obnove, hotel „Matija Gubec“ otvara se za goste u subotu, 04. travnja 2015. godine. Po potpisivanju Ugovora o zakupu hotela „Matija Gubec“ 01. veljače 2015. godine, poduzetnik Zdenko Poštek, suočen s velikom devastacijom prostora i nizom otežavajućih okolnosti, pokrenuo je projekt sanacije. Po završetku radova sanacije, hotel „Matija Gubec“ koji je dugogodišnjim radom i tradicijom ostao prepoznatljiv, otvara svoja vrata gostima.

Pročitaj više

Izgradnja kanala oborinske odvodnje u naselju Pila 

U naselju Pila, u predjelu Vidak, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, izvedeni su radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje kojima je riješen problem odvodnje oborinskih voda s nerazvrstane ceste Ovim projektom ugrađeno je 55 metara PEHD cijevi, promjera 315 milimetara, uz ugradnju linijske rešetke i izradu dva reviziona okna.

Pročitaj više

Zakupom hotela Matija Gubec započeo projekt obnove 

U rujnu 2014. godine nad HTP-om Matija Gubec d.d. proglašen je stečaj, budući da je u svibnju 2013. godine hotelski kompleks u vlasništvu Ivana Hudoletnjaka zatvoren i prepušten propadanju. U namjeri sprečavanja devastacije Općina Stubičke Toplice, nažalost, nije imala zakonskih osnova ni nadležnosti u nizu negativnih postupaka bivšeg vlasnika. Stečajni upravitelj raspisao je natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup kompleksa hotela Matija Gubec objavljen 27. prosinca 2014. g

Pročitaj više

Danonoćni rad zimske službe 

Iako gusti snijeg kontinuirano pada i stvara sve deblji sloj snježnog pokrivača na tlu, zimska služba Općine Stubičke Toplice svojim danonoćnim radom uspijeva održati nerazvrstane ceste i nogostupe čistima i prohodnima. Sva raspoloživa mehanizacija kao i radna snaga na terenu su već punih 24 sata, uz svega pokoji slobodni sat za odmor. Ujedno molimo mještane općine Stubičke Toplice da uvaže otežavajuće okolnosti prouzročene zimskim uvjetima i vremenskim (ne)prilikama.

Pročitaj više

Radovi na odvodnji oborinskih voda 

U Strmečkoj ulici, uz županijsku cestu 2219, u tijeku su radovi na odvodnji oborinskih voda u sklopu kojih je ugrađena linijska rešetka i spojena na sustav odvodnje. Naime, kod niskih temperatura ove zime, uočeno je da se na spomenutoj lokaciji stvara led na prometnici i ugrožava sigurnost odvijanja prometa što će izvedenim radovima biti otklonjeno.

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt