Projekti

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u tijeku su radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice. Uz prethodnu pripremu podloge, ovim radovima asfaltirati će se ukupno 850 metara makadamskih puteva na tri lokacije: centar Stubičkih Toplica - Topličko naselje - naselje Pila. Ukupna vrijednost radova iznosi 387.235,35 kuna, a izvođač radova je COLAS HRVATSKA d.d. iz Varaždina. [Slike2,3]

Pročitaj više

U Specijalnoj bolnici novi prostori za fizikalne terapije

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice otvoreni su novouređeni prostori za fizikalnu terapiju te je ujedno obilježen i završetak projekta zamjene vanjske stolarije 3. kata i sanacije fasade na odjelu neurologije. Radovi unutarnjeg uređenja prostora fizikalnih terapija u zgradi Maksimilijan iznosili su 621.000 kuna, a uređenje je financirano sredstvima za decentralizirane funkcije u zdravstvu KZŽ u iznosu od 300.000 kuna, dok je ostatak Bolnica financirala

Pročitaj više

Veliki investicijski projekt Općine Stubičke Toplice - obnova mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom

Nakon realiziranog investicijskog projekta energetske obnove mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Pila, ovih dana u tijeku je obnova mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom. Ovaj projekt Općina Stubičke Toplice je u veljači ove godine aplicirala na Javni natječaj (ENU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U mjesecu lipnju od strane Fonda donesena je Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava kojom

Pročitaj više

Komunalni radovi na odvodnji oborinskih voda u Brezinoj ulici 

U Ulici Brezina, zbog čestih plavljenja nekretnina uslijed većih oborina, izgrađen je kanal za prikupljanje oborinskih voda, te su sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture pročišćeni i produbljeni već postojeći kanali. U sklopu ovih radova izvedena su i dva nova cestovna propusta te je ugrađena linijska rešetka, a time je riješen problem odvodnje oborinskih voda u tom dijelu naselja. [slike1,2]

Pročitaj više

Sanacija na kolektoru fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice 

Uslijed velikih oborina i stvaranja bujice na potoku Vidak u naselju Strmec Stubički, u svibnju ove godine, nastala je šteta na kolektoru fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u smislu podizanja cijevi u koritu potoka. Ovih dana u tijeku je sanacija iste, ugradnjom nove PEHD cijevi, promjera 600 milimetara i izradom betonske stabilizacije kako bi se spriječila eventualna nova oštećenja.

Pročitaj više

Ugradnja cestovnih betonskih kanalica u naselju Pihači 

U naselju Pihači, u Ulici Vladimira Nazora, izvršeni su radovi ugradnje cestovnih betonskih kanalica ukupne dužine 80 metara, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Navedenim radovima pristupilo se zbog učestalih plavljenja nekoliko nekretnina uslijed obilnijih oborina. Kako bi radovi bili u potpunosti završeni preostaje još asfaltiranje dijela između stare asfaltne površine i novougrađenih kanalica, a koji će biti realizirani u narednih

Pročitaj više

Izgradnja kanala oborinske odvodnje u Strmcu Stubičkom 

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, u naselju Strmec Stubički, u tijeku su radovi na zatvaranju kanala oborinske odvodnje. Ovim radovima zacijeviti će se 96 metara otvorenog kanala, cijevima promjera 315 milimetara, uz izradu 4 reviziona okna i ugradnju slivničkih rešetki.

Pročitaj više

Velika ekološka akcija hortikulturnog uređenja 

U cilju očuvanja prirode i zaštite okoliša Općina Stubičke Toplice provodi veliku ekološku akciju hortikulturnog uređenja. Raznim vrstama ljetnica ocvjećuju se formirane površine u svim naseljima općine. Proljetnom ekološkom akcijom uređen je i ocvjećen perivoj župne crkve sv. Katarine - Park Maksimilijana Vrhovca koji svojom vizualizacijom privlači brojne prolaznike, Mjesni trg, povijesni lokalitet Kapelščak, table dobrodošlice, mostovi, žardinjere, drvena autobusna stajališta u svim

Pročitaj više

Otvorenje hotela Matija Gubec 04. travnja 2015.g. 

Nakon uspješno realiziranog projekta obnove, hotel „Matija Gubec“ otvara se za goste u subotu, 04. travnja 2015. godine. Po potpisivanju Ugovora o zakupu hotela „Matija Gubec“ 01. veljače 2015. godine, poduzetnik Zdenko Poštek, suočen s velikom devastacijom prostora i nizom otežavajućih okolnosti, pokrenuo je projekt sanacije. Po završetku radova sanacije, hotel „Matija Gubec“ koji je dugogodišnjim radom i tradicijom ostao prepoznatljiv, otvara svoja vrata gostima.

Pročitaj više

Izgradnja kanala oborinske odvodnje u naselju Pila 

U naselju Pila, u predjelu Vidak, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, izvedeni su radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje kojima je riješen problem odvodnje oborinskih voda s nerazvrstane ceste Ovim projektom ugrađeno je 55 metara PEHD cijevi, promjera 315 milimetara, uz ugradnju linijske rešetke i izradu dva reviziona okna.

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt