Pozivi na sjednice općinskog vijeća

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Na temelju članka 36. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 02/06) sazivam 02. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 28. srpnja 2009 god. (utorak), s početkom u 20,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.

Pročitaj više

Poziv za 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

KLASA:021-05/09-01/25 URBROJ:2113/03-01-09-1 Stubičke Toplice, 10.07.2009. Na temelju članka 36. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 02/06) sazivam 01. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 16. srpnja 2009 god. (četvrtak), s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ul. Viktora Šipeka 16.  Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N I  R E D  Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općin

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt