Odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Sve odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljene su u sklopu zapisnika sjednice na kojoj su donesene.

Svi opći akti Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljeni su na web stranici Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr/glasnik.aspx

Uvid u Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije stranke mogu izvršiti radnim danom od 7-15 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.18. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine donijelo je  D N E V N I     R E D 1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice. 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec srpanj 2010. godine. 3. Uvid u Plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2010./2011. 4. Davanje suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pe

Pročitaj više
Kako do nas / Kontakt