Projekti

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Pila

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Stubičke Toplice za 2016. godinu, u naselju Pila uređene su i asfaltirane dvije nerazvrstane ceste. Ukupna površina novoasfaltiranih površina iznosi 3220 m².

Pročitaj više

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, na otvoreni javni poziv u sklopu Pilot projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Ref. oznaka 4c1.1., općina Stubičke Toplice javila se sa projektom „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu z

Pročitaj više


Komunalna akcija - zatvaranje udarnih rupa

Sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, a u sklopu tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, na području cijele općine Stubičke Toplice zatvorenesu udarne rupe uglavnom nastale kao posljedica nepovoljnih zimskih uvjeta.

Pročitaj više

Investicijski projekt Općine Stubičke Toplice - uređenje kulturnog centra

U studenom ove godine završen je projekt adaptacije i opremanja Kulturnog centra u Stubičkim Toplicama. U samom prostoru izvršeni su građevinski radovi demontaže unutarnje stolarije te bravarskih prozora i ostakljenih stijena kao i postojećeg tepisona i pločica. Velika bravarska ostakljena stijena zamijenjena je prozorima od PE profila i stijenom sa zidićem, uređeno je pročelje (ulaz u prostor), izvršeno je bojanje zidova. Izvršena je horizontalna hidro i toplinska izolacija na podu

Pročitaj više

Velika ekološka akcija hortikulturnog uređenja

Općina Stubičke Toplice kao ekološka destinacija koja se prostire Parkom prirode Medvednica, u cilju očuvanja prirodnih krajobraznih vrijednosti, kontinuirano provodi niz zelenih akcija. Jedna od takvih velika je proljetna akcija hortikulturnog uređenja mjesta. Ovom akcijom ocvjećuju se svi kulturno - povijesni lokaliteti mjesta: perivoj Župne crkve svete Katarine - Park Maksimilijana Vrhovca, vidikovac Kapelščak kao i sva naselja Općine. Raznolikim sadnicama ljetnog cvijeća hortikult

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt